Eslövs kommun logotyp

Elevhälsa

"Arbetet med elevhälsa bör ses som en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbetet för en god hälsa. Det förebyggande arbetet bör betonas." (Prop.2001/02:14)
 
Barn- och elevstödsenheten består av skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, logopeder, psykologer, specialpedagoger, hörselpedagog och utvecklingssekreterare. Skolsköterskor och skolkuratorer finns på skolorna medan övrig personal har sin placering på stadshuset.
Enheten leds av en enhetschef.
 
Ett särskilt resursteam med representanter från de ovan nämnda yrkesgrupperna finns på enheten. Resursteamets namn är BERT, vilket  står för Barn och Elevstödsenhetens ResursTeam.
 
Elevhälsans grunduppdrag är att skapa en optimal inlärningsmiljö utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov. Hjälp ska ges till barn/ unga med inlärningssvårigheter, funktionshinder, språkstörningar, beteendestörningar, utvecklingsavvikelser och psykosociala svårigheter. En nära samverkan mellan elevhälsans kompetenser och övriga kompetenser inom förvaltningen ska eftersträvas.
 
Barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen ska framhållas. En god undervisning baserad på en positiv relation mellan lärare och elever är en betydelsefull strategi. En annan att lära barn och unga konsten att kunna handskas med livets förtretligheter, hinder och problem. Barns och ungas upplevelser av sammanhang, helhet, delaktighet, inflytande och möjlighet att påverka de villkor under vilka de lever är viktiga aspekter i allt elevhälsoarbete.

Kontakta oss

Enhetschef

Håkan Ewerman
0413-623 07

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler