Eslövs kommun logotyp

Avgifter

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön, föräldrapenning, aktivitetstöd eller sjukersättning, dvs. alla skattepliktiga inkomster.

CSN, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd eller andra bidrag ska inte ingå vid beräkning av avgiften

Avgifter

Plats på förskola, fritidshem eller inom pedagogisk omsorg innebär ett abonnemang på en barnomsorgsplats.

Avgiften betalas i efterskott och förfaller till betalning det datum som är angivet på fakturan. Avgift tas ut både under inskolning och uppsägningstid. Avgiften ska betalas oavsett om barnet använder platsen eller ej. Detta innebär att avdrag på avgiften inte görs vid sjukdom, lediga dagar, semester, tjänstledighet eller liknande.

Avgiften baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. De högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och gäller från 1 januari 2018. Inkomsttaket är för närvarande 46 080 kr per månad.


Avgift för förskola/pedagogisk omsorg

Barn 1: 3 % av hushållets inkomst – dock högst 1382 kronor per månad

Barn 2: 2 % av hushållets inkomst – dock högst 922 kronor per månad

Barn 3: 1 % av hushållets inkomst – dock högst 461 kronor per månad

Barn 4: ingen avgift


Avgift för fritidshemsplats

Barn 1: 2 % av hushållets inkomst – dock högst 922 kronor per månad

Barn 2: 1 % av hushållets inkomst – dock högst 461 kronor per månad

Barn 3: 1 % av hushållets inkomst – dock högst 461 kronor per månad

Barn 4: ingen avgift

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler