Eslövs kommun logotyp

Från ansökan till placering

Såhär fungerar processen från ansökan till beslut om placering:

Steg 1

Du ansöker om plats på förskola eller i familjedaghem för ditt barn via e-tjänst eller blankett "Ansökan om barnomsorg"

Du anger önskat inskolningsdatum samt önskemål om upp till tre olika förskolor/familjedaghem. Du kan önska förskola fritt över hela Eslövs kommun.

Steg 2

Det datum ansökan inkommer till Barn- och utbildningsförvaltningen registreras som anmälningsdatum. Ditt barn får då automatiskt ett garantidatum och  Placeringsenheten skickar hem en köbekräftelse.

I skollagens 8 kap. 14 § anges att när vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Det är alltså från och med anmälningsdatumet som kommunen ska erbjuda förskola inom 4 månader. Om vårdnadshavaren har angett ett behovsdatum som ligger längre fram i tiden än 4 månader behöver man inte erbjuda en plats innan det datumet.
Garantidatum kan aldrig bli tidigare än fyra månader. 

Steg 3

När garantidatum närmar sig sammanställs de lediga platser som finns på förskolorna i Eslövs kommun och jämförs med de önskemål om placering som finns. Vid ledig plats på en förskola ska erbjudandet gå till den som önskat plats på förskolan. Om flera önskat samma förskola fördelas lediga platser utifrån garantidatum, syskonförtur och ålder.

Vid nyplacering är barnet garanterad en plats i kommunen, om ansökan gjorts fyra månader i förväg. Finns det ingen ledig plats på någon av de önskade förskolorna, kommer barnet att placeras på den förskola som har ledig plats och som ligger närmast er bostad.  

Vid byte av förskola har man inget garantidatum. Väntetiden kan bli olika lång beroende på tillgång till lediga platser på de önskade förskolorna.

Ett erbjudande om plats skickas ut via brev till den adress barnet är folkbokfört på. Placeringserbjudandet ska besvaras skriftligt, undertecknas av barnets vårdnadhavare och återsändas inom utsatt tid.  

Du står nu inför följande alternativ:  

  1. Du accepterar erbjudandet av plats på någon av de önskade förskolorna. Barnet stryks ur barnomsorgskön eftersom kommunen erbjudit utifrån önskemål.
  2. Du accepterar erbjuden plats på annan förskola än de du önskat, ditt barn står kvar i kö till förstahands-önskemålet, och ingår automatiskt i omplaceringskön.
  3. Du tackar nej till erbjuden plats på förskola du inte önskat. Kommunen har fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats enligt skollagen, ditt barn står kvar i kö till de förskolor ni önskat, men väntetiden innan nytt erbjudande skickas kan bli olika lång beroende på tillgång till lediga platser på de önskade förskolorna.
  4. Du tackar nej till erbjuden plats på någon av dina önskade förskolor eller hör inte alls av dig med något besked. Barnet tas bort ur barnomsorgskön och du får vid behov göra en ny köanmälan. Garantitiden på 4 månader börjar då om.

KONTAKTA OSS

Placeringsenheten

Ann-Catrine Hellman
0413–642 25

Bitte Stavebring
0413-642 26

Besöksadress

Stadshuset
Gröna torg 2
Eslöv

Postadress

Eslövs kommun
Placeringsenheten
Barn och Utbildning
241 80 Eslöv

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter eller frågor till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler