Eslövs kommun logotyp

Allmän förskola för barn mellan

3-5 år


Allmän förskola ska vara en möjlighet till pedagogisk stimulans för de barn som annars inte går i förskola. Allmän förskola är avgiftsfri 525 timmar per år för 3, 4 och 5-åringar, med start från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Kommunen har enligt lagen om allmän förskola skyldighet att erbjuda plats, men det är du som vårdnadshavare som avgör om du vill nyttja möjligheten.

De barn som är placerade i pedagogisk omsorg (familjedaghem) har också rätt att ta del av den allmänna förskolan. Allmän förskola gäller tills barnet börjar förskoleklass eller grundskola.

För barn som är hemma eller har en placering i pedagogisk omsorg (familjedaghem) erbjuder kommunen plats i allmän förskola, 15 timmar per vecka under grundskolans läsårstider. Barnet är ledigt alla lov och studiedagar.

Den allmänna förskolan ingår i den vanliga förskoleverksamheten. Allmän förskola erbjuds både på kommunala eller fristående förskolor, men inte i pedagogisk omsorg (familjedaghem).

För de vårdnadshavare vars barn redan har plats på förskola innebär det som tidigare ett abonnemang på en barnomsorgsplats. Abonnemangs-avgift tas ut 12 månader per år från det datum barnet placeras fram till dess platsen sägs upp.

De 3, 4 och 5-åringar som har en placering i kommunal eller fristående förskola ingår i allmän förskola och får även de 525 avgiftsfria timmar per år under perioden augusti till och med maj.

  • Schema på 15 timmar per vecka, eller mindre, är avgiftsfritt 10 månader om året. Under juni och juli betalas ordinarie barnomsorgsavgift baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst.
  • Schema som överstiger 15 timmar per vecka innebär en avgiftsreducering med 40 % på barnomsorgsavgiften under 10 månader. Under juni och juli finns ingen reducering, då betalar man ordinarie barnomsorgsavgift baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst.

Tillbaka till toppen av sidan.


Vad säger skollagen och läroplanen om förskola?

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Verksamheten styrs av skollagen och har sin grund i och utgår från läroplanen för förskola Lpfö98 (reviderad 2010). Klicka här för att läsa Läroplan för förskolan.

Tillbaka till toppen av sidan.För dig som inte har barn i förskola

Till de föräldrar som har valt att vara hemma med sina barn, eller har plats i familjedaghem, skickar kommunen under vårterminen ut en generell intresseanmälan. Vårdnadshavare tar beslut om att anmäla sitt intresse inför kommande läsår eller tacka nej till allmän förskola.

Allmän förskola är avgiftsfri. Den är förlagd till 525 timmar per år och tillgänglig 15 timmar per vecka. Allmän förskola följer skolans läsår men pågår inte under lov och studiedagar, då är barnet ledigt. Förskolechef och personal på förskolan beslutar hur den allmänna förskolan ska organiseras. Verksamheten bedrivs på bestämda dagar och tider.

Klicka här för information om grundskolans läsårstider.

Tillbaka till toppen av sidan.

 

För dig som har barn i pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Allmän förskola bedrivs ej i familjedaghem, därför kan du som vårdnadshavare begära omplacering till förskola från och med hösten det år ditt barn fyller tre år.

Väljer du att behålla ditt barn i pedagogisk omsorg blir placeringen avgiftsfri 525 timmar per år, 15timmar/vecka, 10 månader om året.

Om omsorgsbehovet är mer än 15 timmar/vecka minskas barnomsorgsavgiften med 40 % från och med augusti det år ditt barn fyller tre år. Reduceringen får du under 10 månader per år, fram till dess barnet börjar förskoleklass eller grundskola. Under juni och juli betalar du som vanligt för platsen, det vill säga inkomstbaserad barnomsorgsavgift utan reducering.

Väljer vårdnadshavare att ha barnet både i familjedaghem och i allmän förskola är det förälderns ansvar att barnet lämnas till och hämtas från allmänna förskolan. Tid utöver 525 timmar debiteras enligt gängse regler om barnomsorgsavgift.

Tillbaka till toppen av sidan.

 

För dig som har barn i förskola

För de barn som är inskrivna i förskola ingår allmän förskola som en del i den vanliga verksamheten. Eftersom allmän förskola är avgiftsfri 525 timmar per år är platsen avgiftsfri 15timmar/vecka, 10 månader om året. Om omsorgsbehovet är mer än 15 timmar/vecka minskas barnomsorgsavgiften med 40 % från och med augusti det år ditt barn fyller tre år. Reduceringen får du under 10 månader per år, fram till dess barnet börjar förskoleklass eller grundskola. Under juni och juli betalar du som vanligt för platsen, det vill säga inkomstbaserad barnomsorgsavgift utan reducering.

Tillbaka till toppen av sidan.

 

För dig som är föräldraledig

Är du föräldraledig enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn har äldre syskon (3-5 år) rätt till 15 timmar per vecka på förskola (8 kap 6 § skollagen). 525 timmar är avgiftsfria men under juni och juli betalar du som vanligt för platsen, det vill säga inkomstbaserad barnomsorgsavgift.

Tillbaka till toppen av sidan.

 

För dig som är arbetslös

Ditt barn har rätt till minst 15 timmar per vecka om du är arbetslös (8 kap 6 § skollagen). 525 timmar är avgiftsfria. Om omsorgsbehovet är mer än 15 timmar/vecka minskas barnomsorgsavgiften med 40 %. I båda fallen betalar du inkomstbaserad barnomsorgsavgift för platsen som vanligt under juni och juli.

Tillbaka till toppen av sidan.

 

Kontakta oss

Placeringsenheten

Ann-Catrine Hellman
0413–642 25

Bitte Stavebring
0413-642 26

Besöksadress

Stadshuset
Gröna torg 2
Eslöv

Postadress

Eslövs kommun
Placeringsenheten
Barn och Utbildning
241 80 Eslöv

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler