Eslövs kommun logotyp

Slott

Ellinge slott

Ett av Skånes äldsta herresäten, med anor från 1100-talet. På 1700-talet förvandlades den danska borgen till en öppen herrgård av sedvanlig svensk typ. På mitten av 1800-talet gjordes en ombyggnation och huvudbyggnaden fick gavlar i renässansstil. Under 1950-talet genomgick slottet en omfattande renovering, varvid äldre arkitekturdetaljer tillvaratogs. Slottet omges ännu av de gamla vallgravarna. Parken är öppen för besökare.

Ellinge slott

Hjularöds slott

1391 omnämns slottet för första gången, men det nuvarande slottet byggdes 1894-97 efter ritningar av G Clason och L Wahlman i medeltidsstil. En av flyglarna, den så kallade "Kavaljersflygeln" tillkom strax före första världskriget eftersom den ryske tsaren väntades besöka Hjularöds slott. 1996 var Hjularöd förebild för slottet Greveholm i SVT:s julkalender "Mysteriet på Greveholm". Julkalendern för 2012 kommer en uppföljare till den, Mysteriet på Greveholm II och även den spelas in på Hjularöds slott.
Hela parken utanför vallgraven är öppen för allmänheten under hela året.

Hjularöds slott

Löberöds slott

Arbetet på det nuvarande slottet påbörjades 1798 av byggherren Hans Ramel. Slottet ägdes länge av släkten Ramel och efter ett sekel med andra ägare ägs det sedan 1997 åter av en Ramel. Löberöds slott är inte öppet för allmänheten.

Löberöds slott

Rönneholm slott

Mitt i hjärtat av Skåne, mellan Eslöv och Höör, ligger Rönneholm Slott vackert beläget vid Rönne å. Inramat av ärevördiga gamla träd står slottet omspunnet av saga och sägen, en värdig representant för de gamla skånska adelsslotten.

Rönneholm slott

Skarhults slott

De äldre delarana av slottet byggdes i mitten av 1500-talet. Borgen var byggd med tanke på eventuella fiender. Ännu syns i murarna under takfoten i södra och västra längan spår av gluggar från en forna skyttegången och i det runda tornet styckeportar för kanoner. Skarhults slott är inte öppet för allmänheten.

Skarhults slott

Trollenäs slott

Trollenäs slott omnämndes redan 1559, men har genomgått en del föränringar sedan dess. I slutet av 1800-talet förvandlades det till exempel till ett franskinspirerat ränessansslott av den kände arkitekten F Meldahl. Parken är öppen för besökare.

Trollenäs slott

Viderups slott

Viderups slott uppfördes i början av 1600-talet av Anne Brahe. Det utfördes på traditionellt sätt med vattengravar kring en rektangulär borgholme. Slottet är i sina huvuddrag bevarat intill vår tid. Delar av parken är öppen för besökare.

Viderups slott

Örtofta slott

I slutet av 1400-talet uppfördes det hus, vars rester ännu ingår i den gamla delen av den nuvarande borgen. Slottet har under tidernas lopp genomgått många förändringar, det har t ex troligen funnits en tornliknande byggnad av minst samma höjd som det nuvarande huset. Örtofta slott är öppet för bokade sällskap.

Örtofta slott

Kastberga slott

Strax norr om Eslöv ligger Kastberga slott. Slottet byggdes av Fabian Gustaf Wrede då Ellinge gods delades vid Carl Fredrik Dyckers död 1889. Katarina Crafoord (död 2005), dotter till Gambros grundare Holger Craaford, byggde under sin tid upp ett omfattande antikvariat på slottet.
Varken slottet eller parken är öppet för allmänheten.

Kastberga slott

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler