Eslövs kommun logotyp

Thulebacken, Stehag

Öster om vägen från Eslöv i södra Stehag ligger gravfältet Thulebacken i Skytteskogen. Det omfattar minst en domarring, en delvis förstörd skeppssättning och ett femtontal stensättningar. Ett stort antal spridda stenar utgör troligen rester av fler anläggningar. Domarringen, som är 7 meter i diameter, är belägen i gravfältets centrala del och består av sex resta stenar som fallit omkull. Ursprungligen har domarringen haft nio stenar.

Skeppssättningen som ligger i närheten är 10 meter lång. Endast ett tiotal stenar i den södra delen finns kvar. De är dock alla omkullfallna.

I samma skog sydväst om Thulebacken finns ett annat gravfält med sex fornlämningar; en stensättning och fem resta stenar som fallit omkull. Inom området ligger ytterligare några spridda stenar som möjligen kan vara rester av domarringar.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler