Eslövs kommun logotyp

Guldkullen

På samma sida om vägen nordväst om Gyabjär ligger Guldkullen, ett gravfält från järnåldern, i ett kuperat skogsområde. Det omfattar nio fornlämningar; fem högar, två domarringar samt två runda stenkretsar. Högarna är låga och oansenliga. De två domarringarna är 7 respektive 9 meter i diameter och består av sex respektive fyra stenar, ursprungligen sannolikt nio stycken. På gravfältet finns ett stort antal spridda stenar som troligen utgör rester av ytterligare anläggningar. Guldkullen sägs ha fått sitt namn sedan två kämpar slagits om guld som påträffats där.

Nordväst om Guldkullen i kuperad skogsmark finns ett annat gravfält med fem fornlämningar; en rund stensättning, en domarring, två kvadratiska stensättningar samt en rest sten. Domarringen med sju stenar är 7 meter i diameter. På gravfältet finns ett stort antal spridda stenar som troligen utgör rester av ytterligare anläggningar.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler