Eslövs kommun logotyp

Fornminnen

I Eslövs kommun finns det många fornminnen att besöka. Här kan du läsa mer om minnesmärken som finns runt om i Eslövs kommun.

Den äldre stenåldern, (ca10000 - 4200 f Kr) har inte avsatt några synliga spår ovan jord i Eslövs kommun. Jägar- och samlarlivet medförde att boplatserna blev av tillfällig karaktär och spår har hittats främst vid sjöar och vattendrag där tillgången på olika sorters föda var god. Inte heller den yngre stenåldern (ca 4200 - 1800 f Kr), då man började bruka jorden, har efterlämnat synliga spår i landskapet.

Under bronsåldern (ca 1800 - 400 f Kr) restes i dominerande lägen de stora gravhögarna, som främst är koncentrerade till kommunens västra del. Många är dock bortodlade. De synliga fornminnena från järnåldern (ca 400 f Kr -1050 e Kr) finns främst bevarade i skogs- och risbygd, där de inte varit i vägen för det expanderade jordbrukslandskapet. Bland de intressantaste är de vikingatida runstenarna.

Källa:

Text och vägbeskrivningar till fornminnen i menyraden är hämtade ur boken "Fornminnen i Eslövs kommun", Landsantikvarien i Malmöhus län, 1996; Christer Classon, Anders Dunér.

Observera:

En del av fornlämningarna ligger på åkermark och kan därför bäst beses under tidig vår och höst, då växande gröda inte hindrar. Ni som väljer att åka kollektivt bör veta att närmaste hållplats i vissa fall kan ligga långt från fornlämningen i fråga. Cykel kan vara bra att ha med sig. Vi vill också varna för den låga trafiktätheten på vissa linjer samt trafikomläggningar. Kolla i tidtbeller och med länstrafikens trafikupplysning.

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

I serien "Fornminnen i ..." ingår alla kommuner i Skåne.
En sammanställning i bokform finns utgiven med titeln Fornminnen i södra och västra Skåne: en vägvisare av Classon, Christer & Dunér, Anders
(Landsantikvarien i Malmöhus län, 1996).

Fornminnen i norra och östra Skåne: en vägvisare av Classon, Christer & Dunér, Anders
(Länsmuseet i Kristianstad, 1997).

Beställningar av böckerna kan göras hos: Regionmuseet i Skåne, Lund,
Box 153, 221 00 Lund

046–15 80 50
Fax: 046–15 80 39

Regionmuseet i Skåne

Skånetrafiken

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler