Eslövs kommun logotyp

Gårdstånga kyrka

Gårdstånga kyrka

Foto: Ulf Axelsson

Gårdstånga kyrka uppfördes under 1100 - 1200-talet. Byggnaden har under tidernas lopp undergått flera förändringar. På 1400-talet inslogs korsvalv i kyrkan. Tornet uppfördes på 1600-talet. Trappgavlarna har tillkommit senare.

Kyrkan genomgick 1888 - 89 en stor restaurering, varvid många förändringar företogs: de små ljusöppningarna ersattes med stora fönster försedda med färgat glas, nya valv inslogs, vilka dekorerades med Lunds domkyrkas dåvarande valvmålningar som förebild och vilka sedermera har avlägsnats från domkyrkan, gravstenarna i golvet placerades utanför kyrkan, träskulpturerna rengjordes helt från färger, varvid tyvärr även den ursprungliga bemålningen från 1600-talet följde med.

Kyrkans inre får sin prägel av de värdefulla och konstnärliga träskulpturerna, vilka gjort kyrkan vida känd även utanför landets gränser: altare, predikstol med portal, dopfunt med baldakin och kapellskrank. Samtliga dessa föremål är alla ett verk av den store träsnidaren Jakob Kremberg. Skulpturerna utfördes under åren 1609 - 1628. Anna Brahe bidrog med stor generositet till kostnaden.

Fru Anna Brahe lät i samband med Gårdstånga kyrkas restaurering år 1622 bygga en gravkapell åt sig och sin make, varvid hon avskilde kyrkans kor från kapellet med ett skrank. Kapellskranket anses vara Krembergs mest intressanta arbete i Gårdstånga kyrka. Detta är unikt, någon motsvarighet har ej kunnat återfinnas varken i Sverige eller i utlandet.

I kapellet finns ett stort epitafium, minnesvård, av sand- och kalksten och marmor. Det är rest till minne av den danske riksmarskalken och fältmarskalken Steen Maltesen Sehestad, Anna Brahes make, vilken fått sin sista vilostad i Gårdstånga kyrka. I ett fälttåg mot svenskarna dog han på Kalmar slott den 22 augusti 1611. Vid sin död ägde han bl a Hviderups slott.

Anna Brahe dog barnlös år 1635 och slottet övergick i släkten Ramels ägo.

Kyrkans äldsta inventarium är det medeltida stenaltaret med relikgömma i altarbordets mitt. Detta altare nedtogs då Krembergs altare sattes upp och det gamla altarbordet användes som en trampsten i marken vid ingången till absiden. Den har sedermera upptagits och placerats på sin nuvarande plats.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Kontakta oss

Kyrkan är öppen när vaktmästare finns i närheten, övrig tid kontakta 0413-34 70 00.

Eslövs Församling
Utvägen 9
241 31  Eslöv

0413-34 70 00

Länkar

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler