Eslövs kommun logotyp

Eslövs kyrka

Eslövs kyrka

Foto: Ulf Axelsson

Den 29 november 1891 invigdes kyrkan. Arkitekten Salomon Sörensen förslag till den nya kyrkan blev för dyrt. Domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall fick uppdraget att modifiera förslaget men det var hans elev Carl Möller som slutligen ritade Eslövs kyrka. Kyrkan kallades då "Vestra Sallerups kyrka" som man kan se på inskriptionen över ingången. Först år 1952 övergick socknens gamla namn till det nya Eslövs församling och kyrkan fick formellt heta Eslövs kyrka. Kyrkan är uppförd i röd tegel i en nygotisk stil, känd som "Eslövsgotiken".

Predikstolen är utförd i kalksten och har ritats av domkyrkoarkitekten Eiler Graebe. Den uppsattes år 1955. Kyrkan fick 1962 sin nya dopfunt. Den är ett verk av konstnären Stig Ryberg.

Den stora kormattan framför altaret är komponerad av Barbro Nilsson och utförd av Märta Måås-Fjetterströms ateljé i Båstad.

Två kyrkklockor, gjutna i Göteborg, monterades i kyrktornet 1891. En tredje klocka skänktes till kyrkan 1961.

Under hösten 1988 invigdes en ny kororgel. Den är tillverkad av Mårtenssons Orgelfabrik i Lund och har sex stämmor fördelade på en manual och pedal.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Kontakta oss

Kyrkan är öppen dagligen 08.00-15.00.

Eslövs Församling
Utvägen 9
241 31  Eslöv

0413-34 70 00

Länkar

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler