Eslövs kommun logotyp

Eslövs Järnvägsstation

Järnvägsstationen och Eslöv är intimt förknippade med varandra. När järnvägen kom till byn 1858 växte Eslöv snabbt, blev köping 1874 och stad 1911. Stationsbyggnaden från 1914, är renoverad och inrymmer idag Biljettexpressen samt kiosk med café .

Eslövs järnvägsstation

Foto: Ulf Axelsson

Flera byggnader i Eslöv är byggnadsminnesförklarade och väl värda ett besök. Järnvägsstationen byggdes 1914 och är den tredje stationsbyggnaden i ordningen, 1858 och 1866 byggdes de två första. Eslöv var den första platsen i Sverige där man anlade gångtunnlar under spåren. Själva stationsbyggnaden innehåller många vackra detaljer och på perrongerna är överbyggnader och trapphus fina exempel på den tidiga järnvägsepokens arkitektur. Stationens fasad bär det röda tegel, som är så karakteristiskt för såväl den nya som gamla bebyggelsen i Eslöv.

Eslövs station statligt byggnadsminne

1986 förklarades Eslövs stationshus som statligt byggnadsminne.

Den 23 mars 2007 beslutade regeringen, delar av Eslövs station som statligt byggnadsminne. Byggnadsminnesförklaringen omfattar den äldre delen av gångtunneln under bangården, den numera stängda tunneln för post- och godstransporter under stationsbyggnaden, perrongtaket och perrongtrappornas överbyggnader.

"Eslöv är ett utpräglat järnvägssamhälle, och järnvägen bidrog till att Eslöv 1911 fick stadsrättigheter. Själva stationshuset är sedan tidigare byggnadsminne, och dagens regeringsbeslut innebär att även en gångtunnel, en trappöverbyggnad samt perrongtaket får motsvarande skydd."

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler