Eslövs kommun logotyp

Regler

P-skiva kan hämtas på bland annat Stadshuset och Medborgarhuset i Eslöv

Allmänna regler

All kommunalt anordnad parkering är gratis i Eslövs kommun, men de flesta parkeringar är tidsbegränsade. Om inte annat anges är grundregeln att fordon får parkeras under högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag för sön- och helgdag. Den 27 november införs parkeringsavgifter i centrala Eslöv på kommunala parkeringsplatser. Läs mer om det här.

För att parkera på en tidsbegränsad parkeringsplats behövs en p-skiva som kan hämtas i affärerna i Eslövs centrum och i Kontaktcenter i Stadshuset. Det går även bra att använda medhavda p-skivor. P-skivan ställs in på den tid när parkeringen börjar, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme (alternativt den tid då begränsningen börjar gälla om parkeringen påbörjas innan). Krav på p-skiva framgår av skylt på respektive plats.

MC-parkering
På Eslövs kommuns gatumark är det tillåtet att parkera MC eller EU-moped utan avgift och utan p-skiva. Observera att den begränsade parkeringstiden ändå gäller.
I övrigt gäller samma parkeringsregler som för bil. Om det inte finns särskild plats för motorcykel ska du parkera enligt reglerna för bil.

MC-parkeringar på gatumark i Eslöv
- P centrum öst (pendlarparkeringen) (24 h).
- P Kanalgatan (mellan Västergatan och Malmgatan) (2 h). 09.00 - 18.00 (09.00 - 13.00).

Eslövs centrum
Klicka här för att ta dig till kartan ”Parkera i centrala Eslöv”. Här kan du se vart det finns parkeringsmöjligheter i Eslövs centrum. Klicka i de färgade fälten för att få upp mer information.

Långtidsparkering (längre än 24 h)
Har du behov av att långtidsparkera i centrum ska du höra av dig till kommunens trafikingenjör. Du kommer i första hand att bli hänvisad till Gasverksgatans parkering som ligger 400 meter från stationen. Gasverksgatan är också en bra startpunkt om ni behöver samlas inför en busstur eller liknande utflykt. Parkeringen börjar strax söder om Nils Johnsons väg, med infart söderifrån.

Parkeringsförbud i centrum

I Eslövs centrum finns en parkeringsförbudszon. Zonen är skyltad med vägmärket här intill. Inom zonen är parkering tillåten endast på särskilt markerade och skyltade parkeringsplatser (se länken med kartan ”Parkera i centrala Eslöv”).

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler