Eslövs kommun logotyp

Tillgänglighet i trafiken

Tillgänglighet handlar helt enkelt om att kunna nå något vi vill nå. En god tillgänglighet är alltså något som är viktigt för alla människor. Däremot har vi som olika individer inte samma möjligheter att röra oss i samhället.

Riksdagen antog
För den som har en funktionsvariation kan till exempel en helt vardaglig trafikmiljö innebära oöverstigliga hinder.  I maj år 2000 antog riksdagen regeringens proposition "Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken".

Målsättningen med handlingsplanen är att hela Sverige ska vara tillgänglighetsanpassat till år 2010. Kommunerna kommer att spela en viktig roll i den processen.

Förbättrad tillgänglighet
I Eslövs kommun antogs en handlingsplan för förbättrad tillgänglighet i trafikmiljön i januari 2005. Vi arbetar genom att välja ut viktiga stråk (gator, cykelvägar och gångbanor som används av många, till exempel på väg till affären, vårdcentralen eller liknande viktiga målpunkter) och inventerar sedan dessa för att upptäcka eventuella problem.

Resultaten från inventeringen sammanställs och ska därefter ligga till grund för åtgärdsförslag. Efter en prioritering bland dessa beställs och genomförs åtgärden. Det kan t ex handla om skyltar som sitter för lågt, gropar i gångbanorna eller stolpar som är nästintill omöjliga att upptäcka för en synskadad.

Inventering
I nuläget har vi inventerat Marieholm, Löberöd, Stehag, Flyinge, Harlösa, Billinge, Stockamöllan, Hurva, Kungshult, Gårdstånga och Örtofta.  

Kontakta oss

Miljö och Samhällsbyggnad

0413-620 00
kommunen@eslov.se
måndag–fredag
08.00–16.30

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler