Eslövs kommun logotyp

Belysning på offentliga platser

Eslövs kommuns offentliga belysning omfattar cirka 8500 belysningspunkter. I första hand används belysningen för att öka trafiksäkerheten men även trygghetskänslan är viktig.

Fyra gånger varje år (januari, maj, september och november) gör våra entreprenörer en översyn av belysningen då de bland annat byter ut trasiga lampor. Detta innebär att det kan ta lite tid innan enstaka lampor blir lagade, eftersom kostnaderna för att åtgärda endast en lampa åt gången blir för höga. Vid större fel och där det finns risk för fara åtgärdas felen enligt ett annat tidsintervall, se kriterier för åtgärder längre ner på sidan.

Skadegörelse

All skadegörelse som upptäcks bör omgående rapporteras så att ingen kommer till skada.

Växtlighet som skymmer

Träd och annan växtlighet som skymmer belysningen bör klippas. Varje fastighetsägare har ansvar för att röja på gator eller gång- och cykelvägar. Plan- och bygglagen 8 kap 15 § säger "En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer". Detta innebär att Eslövs kommun har rätt att uppmana och förelägga fastighetsägare att inom viss tid ta bort växtlighet som skymmer sikten. Kommunen sköter växtlighet på offentlig mark. 

Riktlinjer för åtgärder

Fel på belysningen åtgärdas enligt följande:

  1. Större antal sammanhängande lampor som är släckta på en längre sträcka åtgärdas inom en dag.
  2. Till exempel mörk vägkorsning i infarts-, huvud- och uppsamlingsgata eller övriga skador på exempelvis stolpluckor åtgärdas inom tre dagar.
  3. Släckt eller blinkande ljuskälla vid och inom 10 meter från övergångsställe,korsning, utgång från skola eller markerad busshållplats åtgärdas inom en vecka.
  4. Enstaka slocknade lampor utgör ingen fara och ersätts därför som planerat underhåll. Detta gör vi fyra gånger per år (januari, maj, september, november).

Felanmälan

Ser du någon trasig gatubelysning kan du anmäla det bland annat via vår felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ange då också koden som den trasiga lampan har. Du hittar den uppklistrad på belysningsstolpen. Om du zoomar in i kartan ser du också vilken kod de olika gatubelysningarna har. Den består av två bokstäver och fyra siffror.

Om gatubelysningen är tänd på dagen, innebär det oftast att entreprenören har tänt för att göra inspektion av lamporna. Är gatubelysningen släckt på natten, då är det fel.


Sidan uppdaterad: 2017-09-12

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler