Eslövs kommun logotyp

Skyltning på offentlig plats

Riktlinjerna som presenteras här gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats.

Gatupratare, skyltar och liknande ska placeras utanför gångytan, inom möbleringszoner där sådana finns, och får endast vara uppställda under den tid affärsidkaren håller öppet för allmänheten. Det är endast tillåtet med en gatupratare per näringsidkare.

Polismyndigheten har rätt att återkalla tillståndet för den som inte rättar sig efter tillsägelse. Polismyndigheten har också rätten att utfärda vite för den som bryter mot anvisningar eller placerar ut skyltar utan tillstånd.

1. Inga hinder utmed fasad, minst 1,5  meter fritt.

2.1 Om gatan har utflyttat gångstråk   ska skyltningen ske utanför gång stråksområdet eller intill fasaden.
2.2 Om möbleringszon finns ska denna användas.
2.3 Tillstånd medges ej om gång banans bredd understiger 1,5 m (när gatupratare, skyltar, utemöbler, blomkrukor och liknande är utplacerat). Placeringen får inte vara närmare körbanan än 0,5 m.
2.4 Alla anordningar som ställs upp på gångbanan intill fasad ska ha en minst 10 cm hög sockel/sarg. Anordningen ska dessutom vara fast monterad på fasaden. (Tillstånd kan behövas från fastighetsägaren).
2.5 Om inte markerat ledstråk/gång stråk finns ska det vara fritt utrymme utmed fasad.
2.6 Tillstånd medges inte vid huvudled eller på gång- och cykelbana.
2.7 Fasadflagga ska placeras med flaggans underkant minst 2,5 meter över marken. (Bygglov behövs inte.)

3. Andra lösningar kan vara till exempel skyltar på belysningsstolpar, skylt och ljusanordningar på fasad (bygglov kan krävas).

Markerat gångstråk

Markerat gångstråk

Mer information och fler bildexempel kan du läsa i foldern "Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun". PDF (pdf, 395.2 kB)

Sidan uppdaterad: 2017-06-29

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Gatu- och trafikhandläggare
Lena Meijer
0413-621 26

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler