Eslövs kommun logotyp

Fastigheten Köpmannen

Central i förändringen av Eslövs stadskärna är vad som ska hända med fastigheten Köpmannen vid Stora torg, alltså den fastighet där Hotell Stensson är inrymd. Det är det kommunala bostadsbolaget Eslövs Bostads AB, ebo, som äger fastigheten sedan drygt ett år tillbaka.

Ebo:s VD Joakim Ahlin svarar nedan på frågor kring vad som ska hända med fastigheten Köpmannen:

Vad kommer att hända med Stensson -fastigheten?

- Den övergripande målsättningen med utvecklingen av Stensson-fastigheten är att skapa en mötesplats, där Eslövs medborgare, besökare och företagare kan träffas och trivas under ett och samma tak. Hotell Stensson kommer därför att renoveras och byggas om till stora delar under 2017 och 2018. Det blir bland annat plats för nya butiker, caféer och restauranger i gatuplan.

Varför gör ni/vi detta?

- Ambitionen är att Eslöv ska vara den bästa kommunen i Skåne att bo och verka i. Stensson-fastigheten är den mest centrala fastigheten i Eslöv och spelar en viktig roll för en attraktiv stadskärna.

Vad händer med den nuvarande verksamheten i fastigheten?

- Den nuvarande verksamheten kommer att fortsätta som vanligt under renoveringen, i den mån detta är möjligt och därefter anpassas till de nya möjligheter som kommer när vi är klara.

Vad händer med trappan?

- Den övergripande målsättningen med utvecklingen av Stensson-fastigheten är ju att skapa en mötesplats, där Eslövsborna, besökare och företagare kan träffas och trivas under ett och samma tak. Gatuplanet kommunicerar dåligt med Stora torg idag och har stora begränsningar. För att lyckas med vårt mål för fastigheten måste trappan till Hotell Stensson tas bort.

Vad händer med lokalerna under trappan?

- Lokalerna i gatuplanet kommunicerar dåligt med torget idag och har förutom begränsad tillgänglighet, stora begränsningar. En ombyggnad av gatuplanet är viktig för att kunna få in spännande hyresgäster till glädje för stadens invånare. Vi har planer på både caféer och restauranger och vi har redan haft kontakt med några intressenter som tror mycket på dessa möjligheter. Detta kommer tillsammans med rivningen av trappan att bli det första som händer med fastigheten.

Vad är det för butiker som ska hyra lokalerna?

- I dagsläget är inget bestämt, men vi har redan haft kontakt med några intressenter som tror mycket på dessa möjligheter.

Vad blir det för caféer som ska hyra?

- Samma svar här, i dagsläget är inget bestämt men vi har redan haft kontakt med några intressenter som tror mycket på dessa möjligheter.

Vilken typ av restauranger ska det bli i bottenplan?

- Det vet vi inte exakt idag, men vi har redan haft kontakt med några intressenter som tror mycket på dessa möjligheter.

Vad händer med hotellet?

- Eslöv behöver ett centralt beläget hotell och ebos:s intention är att finna någon som vill driva ett modernt och marknadsanpassat hotell. Hotell Stensson kommer därför att renoveras och byggas om till stora delar under 2017 och 2018 och ge plats för ett 50-tal rum nyrenoverade rum.

Vad händer med befintliga hyresgäster?

- Befintliga hyresgäster har blivit informerade och kommer under en ombyggnad att erbjudas en ersättningslokal eller, om de inte blir del i den slutliga lösningen, erbjudas likvärdiga lokaler i centrala Eslöv. ebo kommer givetvis att hjälpa till på alla tänkbara sätt med det som krävs.

Hur blir det med de lägenheter som Eslövs kommun hyr?

- Under våren kommer en ombyggnad ske av de ytor som Eslövs kommun redan idag hyr. Målet är att skapa 18 mindre lägenheter som kan hyras ut via kommunen och möta de stora behov som stundar de kommande åren. Vad som händer på lång sikt får framtiden utvisa.

Hur många lägenheter? Hyresrätt eller bostadsrätt? Storlek?

- Då det är stor efterfrågan på mindre bostäder i Eslöv kommer ebo att uppföra 18 mindre hyreslägenheter i fastigheten som Eslövs kommun kommer att hyra för sina behov.

Vad händer med restaurangen?

- Den nuvarande verksamheten kommer att fortsätta som vanligt under renoveringen, i den mån detta är möjligt och därefter anpassas till de nya möjligheter som kommer när vi är klara.

Vad händer med nattklubben?

- Även här kommer den nuvarande verksamheten att fortsätta som vanligt under renoveringen, i den mån detta är möjligt och därefter anpassas till de nya möjligheter som kommer när vi är klara.

Kommer där att finnas konferensrum kvar efter renoveringen?

- Eslöv saknar idag en riktig attraktiv och bra mötesplats för gäster och företag som verkar i kommunen. ebo kommer därför att öppna upp fastigheten för stadens näringsliv där företagare och besökare kan mötas i en dynamisk och kreativ miljö. Detta kan ske genom ett kontorshotell, med möjlighet att hyra kontorsrum för kortare eller längre tid

Kommer det en Skybar?

- I dagsläget finns inga planer på att bygga en Skybar i Stensson-fastigheten.

Vad kostar planerna för Stensson-fasigheten? Skattemedel?

- Eslövs Bostads AB är ett aktiebolag som bedrivs på affärsmässiga grunder även om kommunen äger bolaget till 100 procent. Det är en självklarhet att EBO kommer att genomföra projekt med lönsamhet. Totalt handlar det om en investering i storleksordningen 50 miljoner konor.

Byggtid?

- Cirka 2-3 år.

Kommer det att störa, buller?

- Det är tyvärr ofrånkomligt att det blir lite stökigt under en ombyggnad men stora delar av arbetet sker inne i fastigheten. Givetvis kommer verksamheterna i fastigheten att drabbas på ett eller annat sätt men målsättningen är att det ska ske så smärtfritt som möjligt för alla.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler