Eslövs kommun logotyp

Fastighetsägarens ansvar för häckar

Varje år skadas människor för att sikten skyms. Enkla åtgärder kan faktiskt rädda liv.

Du som har utfart mot gata bör se till att dina växter inte är högre än 80 cm. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Har du hörntomt är det också 80 cm i höjd som gäller, dock minst 10 meter åt vardera håll (från hörnet räknat).

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är:
• över gångbana, minst 2,5 m,
• över cykelväg: minst 3,2 m,
• över körbana: minst 4,6 m.

Träd och buskar växer
Placera stora buskar och träd minst två meter innanför tomtgränsen när du planterar nytt. Häck- och buskplantor placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen, så att det inte växer utanför tomgränsen senare.

Växterna får inte skymma sikten eller hindra framkomligheten på gångbana och gata, inte heller får de skymma skyltar, vägmärken eller gatubelysning. Tar växtligheten över kan kanske nödvändigt underhållsarbete eller reparationer inte utföras och det innebär ju en ökad risk för olyckor.

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ditt Ansvar

Växtlighet som skymmer
Träd och annan växtlighet som skymmer belysningen bör klippas. Varje fastighetsägare har ansvar för att röja på gator eller gång- och cykelvägar.
Plan- och bygglagen 8 kap 15 § säger "En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer".

Detta innebär att Eslövs kommun har rätt att uppmana och förelägga fastighetsägare att inom viss tid ta bort växtlighet som skymmer sikten.
Kommunen sköter växtlighet på offentlig mark.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler