Eslövs kommun logotyp

Trafikutredning om Eslövs centrum

Det finns många tankar, idéer och förslag om hur utformningen av Eslövs centrum ska se ut framöver. Nu finns det ett utkast till Trafikutredningen som kommer att ligga till grund för fortsatt arbete.

Det är alltså inget som är beslutat i och med att Trafikutredningen ska ligga till grund. Trafikutredningen analyserar och ger förslag på olika lösningar, men det är fortfarande öppet hur gestaltningen kommer att se ut och vilka åtgärder som kommer att tas.

Fokus ligger på de oskyddade trafikanterna, det vill säga gående och cyklister. Utredningen konstaterar att det är få barn i nedre tonåren som rör sig på egen hand i centrala Eslöv. Barns trafiksäkerhet och rörelsefrihet har minskat de senaste 30-40 åren och därför behöver trafikmiljön i Eslövs centrum anpassas till barn kognitiva förmågor och beteenden.
Bland annat föreslås att biltrafiken tas bort från Södergatan längs med torget och enbart blir en bussgata. Det föreslås också att gångfartsområden (som det som finns utanför stationen) skapas längs Västergatan-Östergatan samt delvis på Storgatan.
Cykelstråk som tar slut lite mitt i alltihopa ska knytas ihop.

P-hus finns med i utredningen, men är beroende av besluten om p-avgifter. Det finns ett förslag på p-hus i Badhusparken och ett öster om järnvägen.

Västerlånggatan kommer att smalnas av för att anlägga cykelstråk på båda sidorna.

Det kommer att utlysas en projekttävling för gestaltningen av Stora torg under 2017. Tävlande ska då förhålla sig till trafikutredningen, men är inte låsta till den. Det kommer också att finnas andra krav som tävlande måste förhålla sig till.  

Här finns utkastet till Trafikutredningen att läsa

Här finns planen för centrumutveckling att läsa. http://www.eslov.se/download/18.a277ea11599a333de08bf03/1485170518955/05+b+Bilaga.+Plan+f%C3%B6r+centrumutveckling+slutversion.pdf

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler