Eslövs kommun logotyp

Rätt bil på rätt plats med hjälp av parkeringsavgifter

Den 27 november införs parkeringsavgifter på kommunala parkeringsplatser i de centrala delarna i Eslöv. Beslutet om parkeringsavgifter togs i kommunfullmäktige i maj.

Bild på skylt med text P Avgift

Syftet med parkeringsavgifter är att få ordning på trafiksituationen i centrala Eslöv. Idag uppehålls många p-platser i centrum av boende samt pendlare som bor inom tätorten. Genom att införa avgifter räknar kommunen med att istället göra stadskärnan mer tillgänglig för dem som vill handla, fika, äta en middag eller av andra anledningar vistas där en kortare tid. Med detta blir det mer ”rätt bil på rätt plats”.

Kontantfritt och färgkodat
För att betala parkeringsavgiften kommer det att finnas fyra betalautomater utplacerade. Automaterna tar emot betalning med bank- eller drivmedelskort. Det går inte att betala med kontanter. Betalning kan också göras via Parksters app, sms eller talsvar. Företagare kan skapa ett företagskonto hos Parkster, för att smidigt samla sina parkeringskostnader. Varje parkering skyltas med en färgkod som bestämmer tidsbegränsningen för just den platsen. Färgkoden anges, tillsammans med bilens registreringsnummer, i betalautomaten eller i appen. Läs mer om hur betalningen fungerar här.

Se parkeringskarta - klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bakgrund
Bakom beslutet om parkeringsavgifter ligger bland annat kommunens strategi att förtäta staden, det vill säga att hellre bygga på tillgängliga ytor i staden, än att ta den värdefulla åkermarken i anspråk. Det för med sig att öppna ytor, som parkeringsplatser, i stället blir bebyggda. Samtidigt ökar biltrafiken i staden. För att ordna parkeringsfrågan krävs då åtgärder.

Frågor och svar om parkeringsavgifterna

Läs mer om bakgrunden till införandet av parkeringsavgifter

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler