Eslövs kommun logotyp

Marieholmsbanan

– sträckan mellan Eslöv och Teckomatorp genom Marieholm

Från 12 december 2016 kan du från Eslöv nå hela Skåne med persontåg. 

All järnvägsräls är dragen och nu sätts även stolparna upp.

Stationer
Att det åter få tåg mellan Eslöv – Helsingborg med stopp i Marieholm är viktigt för både Eslöv och Marieholms utveckling, och i förlängningen för hela kommunen. Marieholm blir den fjärde stationsorten i kommunen (Eslöv, Marieholm, Stehag och Örtofta) och Eslöv blir åter en knutpunkt mellan olika delar i Skåne.

Effekter
Med Marieholmsbanan utvidgas Eslövs kommuns arbetsmarknadsområde vilket gör att kommunen blir mer attraktiv att bo och verka i. För pendlare mellan till exempel Eslöv och Helsingborg innebär det en resa på cirka 30 minuter. Att det är lätt att pendla är en viktig faktor när det gäller inflyttning. Det innebär även att företagare i kommunen får ett större upptagningsområde när man till exempel söker personal.

Utvecklingen av Marieholm
Eslövs kommun håller nu på att ta fram en ny översiktsplan samt detaljplaner för Marieholm. Kommunen äger en del mark i Marieholm som är lämplig att exploatera på. Både för villor, flerbostadshus och företag. Dessutom planerar det kommunala bostadsbolaget EBO för att bygga lägenheter i Marieholm.

Här syns början till den kur som ska finnas på stationen. Den kommer att ha värme på vintern och wi-fi.

Stationsområdet
i Marieholm kommer att tillgänglighetsanpassas. Eftersom en station är en
naturlig målpunkt, där människor rör sig, satsas det på lättframkomlighet. Som konkret exempel kan man nämna att gång- och cykelvägen i Marieholm dimensioneras och utformas för rullstolar.

Växtligheten som planeras runt området kommer att ha stor del i upplevelsen och slutresultatet. På grund av årstiden kommer inte all växtlighet att vara planterad till invigningen den 10 december.

Entreprenörer och gång- och cykelvägar
Eslövs kommun satsar 80 miljoner i Marieholmsbanan. Det är kommunen som ansvarar för entreprenaden vid korsningar och kring stationsområdet i Marieholm. Denna utförs av SVEAB i Marieholm och av Barslund i Eslöv. I ett led att öka säkerheten för gående, cyklister och bilister, byggs det planfria korsningar i både i Marieholm och Eslöv. (En i Marieholm och två i Eslöv.) Det betyder att på dessa tre ställen behöver man aldrig korsa järnvägsspåret. Att förlägga cykelbanorna under korsningarna är det också en del i utvecklingen av cykelnätet i Eslöv.

Här är det påbörjat för den gång- och cykelbanan som går under järnvägen.

Sidan uppdaterad: 2017-12-19

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Projektledare Eslövs kommun:
Göran Hallberg,
utredningsingenjör
gmailto:goran.hallberg@eslov.se


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler