Eslövs kommun logotyp

Råttor

Endast en råtta anses inte som en olägenhet för människors hälsa. Däremot bör man gå vidare om det uppmärksammats några stycken.

Anmäl till Eslövs kommun om du upptäcker råttor i parker eller på allmän plats i Eslövs kommun.
Om råttan finns på privat mark är det fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse som har ansvaret för råttsanering. Kontakta i så fall ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring.

"Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa."   (Miljöbalken 1998:808, 9 kap 9§)

Vid råttproblem i ledningsnäten, ansvarar VA SYD för avloppsnätet fram till tomtgränsen och då är det VA SYD som ska kontaktas. Om du har problem med råttor som kommer in via avloppsnätet in i bostaden kan du anmäla detta till VA SYD. Om du misstänker att det finns råtthål i närheten av en kommunal avloppsledning kan du också anmäla detta till VA SYD. Råtthål i närheten av avloppsledningar kan innebära att det också finns ett hål i ledningen och därmed en risk för att råttor kan ta sig in i bostaden.
Innanför tomtgränsen är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för sina rörledningar.

Så här kan du förebygga råttproblem
Råttor är ett skadedjur som kan skapa stora problem då de angriper livsmedel, textilier, avloppsledningar i plast, träslag med mera. Djuren kan också sprida sjukdomar, till exempel salmolnella.
• Se till att soptunnorna är råttsäkrade. Det måste också vara rent och städat kring kärlen.
• Var noggrann med hur du förvarar livsmedel i förråd eller skjul.
• Lägg aldrig fågelmat direkt på marken. Använd fågelbord eller liknande och var noga med att hålla rent i området.
• Ett hål på två centimeter räcker för att en råtta ska ta sig in i fastigheten. Sätt finmaskiga nät för ventilationsgluggar och täta sprickor i grundmuren. Se till att dörrar, luckor och liknande sluter tätt.
• Fyll vattenlåsen i dina golvbrunnar med vatten och ta bort avloppsrör och ledningar som inte har någon funktion.
• Ta bort träd och buskar längs väggarna som ger råttorna skydd och döljer deras hål. Växtlighet gör det också lättare för råttor att ta sig upp på balkonger och därifrån in i bostaden.

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Mera läsning

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler