Eslövs kommun logotyp

Kommunens ansvar

I samhället finns det flera myndigheter som har olika ansvar för att straffa dem som utsätter andra för våld och stötta dem som utsätts. Inom kommunen har socialtjänsten ansvar för att ge stöd och hjälp till personer som är utsatta för brott och till anhöriga.

 

Socialtjänsten i Eslövs kommun

I Eslövs kommun är socialtjänsten organiserad i tre olika förvaltningar: Vård och Omsorg, Barn och Utbildning samt Arbete och Försörjning. Tillsammans utgör dessa tre förvaltningar socialtjänsten i Eslövs kommun.

Enligt Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (SoL) är det socialnämnden som har det övergripande ansvaret för att kommunen följer socialtjänstlagen. I Eslövs kommun utgör barn- och familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden och utskottet för arbete och försörjning tillsammans kommunens socialnämnd.

Socialtjänsten har särskilt ansvar att beakta kvinnor som utsätts för våld och barn som utsätts för och/eller bevittnar våld.  

Efter kontakt och ansökan hos socialtjänsten startar kommunens handläggare en utredning om vilken hjälp den enskilde kan få. Om den enskilde inte är nöjd med beslutet så går det att överklaga.

Ofta behöver personer som är utsatta för våld hjälp med en kontaktperson som kan hjälpa till med alla myndighetskontakter. I Eslövs kommun finns en fältsekreterare som är särskilt utsedd till att stödja personer som är utsatta för våld av närstående.

Lokal samverkan

Arbetet med att hjälpa våldsutsatta och att förebygga våld i nära relationer kräver samarbete. I det arbetet samverkar Eslövs kommun bland annat med:

 

Sidan uppdaterad: 2017-08-08

Kontakt

Samordnare -

Våld i nära relationer

Sandra Fors
0413- 624 17
sandra.fors@eslov.se

Dokument

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler