Eslövs kommun logotyp

Socialtjänst

Socialtjänstens utredningsenhet ansvarar för att utreda och besluta om insatser för familjer med barn i åldrarna 0-18 år. Vårt arbete styrs både av Socialtjänstlagen och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Här arbetar vi med barn och föräldrar som behöver särskilt stöd. Vi uppmärksammar särskilt barn som hamnat eller riskerar att hamna i ogynsam utveckling, där stöd och insatser ges i nära samarbete med hemmet.

Inom enheten handläggs även familjerättliga frågor såsom vårdnad - boende och umgänge, adoption och faderskap.

Enheten ansvarar också för att rekrytera och handleda familjehem samt rekrytera kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Även familjerätts-sekreterarna som bland annat ansvarar för frågor kring vårdnad, boende och umgänge finns på enheten.

KONTAKTA OSS

Enhetschef

Josefin Sandell
0413-623 09

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler