Eslövs kommun logotyp

Ensamkommande barn

Varje år söker flera hundra barn utan föräldrar eller annan legal vård-nadshavare asyl i Sverige. De ensamkommande barnen befinner sig i en utsatt situation. Mottagandet av barnen och prövningen av deras asyl-ärenden har därför hög prioritet. Ansvariga för att utreda om barnen har skäl att få stanna i Sverige, och därmed få permanent uppehållstillstånd, är Migrationsverket.
 
Eslövs kommun är en av de kommuner som tar emot ensamkommande barn som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare och ska enligt överenskommelsen med Migrationsverket tillhandahålla 12 boende-platser, varav minst 3 platser ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande barn från 14 år.
 
Kommunen är skyldig enligt Socialtjänstlagen att utreda barnens behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende, utse God man samt tillhandahålla skolgång.
 
Samtliga kostnader betalas av staten genom Migrationsverket.
 
Verksamheten för ensamkommande barn ligger under Barn och Utbildning, Socialtjänstens utredningsenhet. Målsättningen är att barnen ska integreras i samhället, utveckla en hälsosam livsstil samt uppleva trygghet i tillvaron. Detta ska ske genom ett effektivt förebyggande och främjande arbete.

Kontakta oss

Samordnare

Johanna Olander
072-710 33 59

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler