Eslövs kommun logotyp

Konsumentinformation

Du har både rättigheter och skyldigheter som konsument. Genom att öka din kunskap kring vad som gäller inför ett köp av en vara eller tjänst, minskar du risken för att råka illa ut.

Gå vidare i vänsterspalten och hitta kort information om olika köp och tjänster som ofta efterfrågas. Du hittar också en rad länkar som leder dig vidare till mer detaljerad information kring till exempel när du planerar att köpa en bil eller en resa.

Nedan hittar du information sammanfattad om hur du på ett enkelt sätt kan hantera dina konsumenträttsliga problem.

Fel i vara eller tjänst?

Steg 1. Prata med säljaren
Du har många rättigheter som konsument. Men för att du ska kunna få rätt måste du först tala om vad som är fel så fort som möjligt, en s.k. reklamation. Ta därför alltid kontakt med säljaren när fel eller andra problem uppstår för att se om ni kan komma fram till en lösning.

Tips! Kommunicera med säljaren skriftligen och se till att få löften skriftligen. Det underlättar bevisning vid framtida tvist.

Se konsumentverkets klagoguide för att få en tydligare bild av hur du kan göra när du är oense med en säljare.

https://www.hallakonsument.se/klagoguide/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Steg 2. Ta reda på dina konsumenträttsliga rättigheter och skyldigheter

2.1 Hallå konsument! är Konsumentverkets hemsida där du kan hitta vägledning i vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument. Du kan leta efter svar i deras svarsbank eller ringa.

https://www.hallakonsument.se/
0771-525 525

2.2 Nedanstående organisation finns i Skåne och kan hjälpa er gratis med juridiska frågor via telefon, boka möte eller drop-in. Läs mer på deras hemsida om mer information om hur de kan hjälpa er samt telefon- och öppettider.

http://www.juristjourenlund.se/
046-18 84 49

Telefontid för frågor måndag-torsdag 18:30-20:00. Boka tid för besök via deras hemsida.

2.3 Nedanstående organisationer ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter. Se deras hemsida för tips och telefontider.

2.3.1 abonnemang för tv, telefoni och bredband eller

https://www.telekomradgivarna.se/
08-522 767 00

2.3.2 kredit, försäkringar och pension eller

https://www.konsumenternas.se/
0200-22 58 00

2.3.3 elhandel eller elnät.

http://www.energimarknadsbyran.se/
08-522 789 50

Steg 3. Ta tvisten vidare

Om du åberopat dina rättigheter som konsument till företaget och företaget helt eller delvis inte bemöter dina krav kan du låta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) pröva tvisten. Det är gratis att pröva tvisten hos ARN.

http://www.arn.se/

Övriga tips!

 

Konsumenträttigheterna är tvingande

Kom ihåg att bl.a. konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen är tvingande och är konsumentens grundläggande rättigheter. Garanti som säljaren lämnar kan endast utöka dina rättigheter och är frivillig.

Om exempelvis säljaren säger att den inte lämnar garantier för varan eller tjänsten så gäller ändå dina rättigheter enligt bl.a. konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Det innebär exempelvis att varan eller tjänsten ändå måste hålla vissa standarder.

En vanlig myt är att konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen endast är vägledande. Det stämmer inte. Lagarna kan inte avtalas bort till konsumentens nackdel utan säljaren är tvungen att följa dessa. Glöm däremot inte att även säljaren har vissa rättigheter, som exempelvis att avhjälpa fel i varan eller tjänsten samt att få betalt i rätt tid.

Felaktig faktura, en s.k. bluffaktura?

 

Steg 1. Bestrid fakturan!

Har du fått en faktura på en vara eller tjänst som du inte beställt, en s.k. bluffaktura? Betala inte! Du ska bara betala för varor och tjänster du uttryckligen har beställt. Så här gör du för att bestrida en felaktig faktura.

https://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/se-upp/bluffaktura/
https://www.hallakonsument.se/contentassets/6f00c6b9a8d74218abae969d01f2acc4/mall-for-att-bestrida-faktura.pdf

Steg 2. Kontakta eventuellt polisen.

Om du har blivit vilseledd eller tvingad att betala fakturan kan du kontakta polisen. När mer om bluffakturor hos polisen.

http://www.bestrid.nu/Bestrid_Nu_2017-06-30.pdf

Hålla inne betalning!

Om varan är felaktig kan köparen hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kraven som köparen har på säljaren. Det kan t.ex. gälla kostnaden att få varan reparerad eller för krav på prisavdrag. En risk finns att hålla inne med för mycket av betalningen, vilket medför att köparen hamnar i betalningsdröjsmål.

 

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler