Eslövs kommun logotyp

Köpa bil

Det finns mycket att tänka på när du köper bil. Tar reda på så mycket du kan om marknaden och reglerna runt ett bilköp och du minskar risken att råka illa ut. Det absolut viktigaste rådet vid ett bilköp är att inte har för bråttom. Ta god tid på dig!
 
Köpa en ny bil
Det finns många faktorer som till exempel trafiksäkerhet, komfort, energieffekter och ditt behov att ta hänsyn till när du köper bil. Eftersom en ny bil blir en stor utgift är det viktigt att ditt köp blir rätt. På Konsumentverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida kan du få tips och råd samt söka bil efter dina behov.

Köpa en begagnad bil
När du köper en begagnad bil har du fördel av att det finns erfarenheter från andra som haft en likadan bil samt dokumentation som visar bilens styrkor respektive svagheter. Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger dig information om innan köpet, här kan du också läsa experttips.

Köpa bil av en bilhandlare

Om du som privatperson köper en bil av en bilhandlare gäller konsumentköplagens regler. Denna innehåller bland annat regeln om att alla som yrkesmässigt arbetar med bilhandel ska kunna ge en skriftlig varudeklaration på en bil till köparen. Främsta syftet med varudeklarationen är att du som kund ska kunna lita på att den bil eller de bilar du är intresserad av är ordentligt genomgångna.

Om du köper din bil hos en bilhandlare men upptäcker ett fel i bilen först efteråt ska du reklamera bilen till bilhandlaren inom "rimlig tid". Med "rimlig tid" kan anses vara ungefär två månader efter det att köpet har gått igenom. Bra är att göra reklamationen skriftligt.

En annan regel enlig konsumentköplagen är att säljaren, i detta fall bilhandlaren, inom sex månader efter det att köpet har gått igenom ska kunna visa att felet på bilen inte fanns där från början. Detta gör i så fall säljaren fri från ansvar för felet. Det är dock du som köpare som visa att det fanns ett fel i bilen redan när köpet gick igenom.

Om man inte kommer överens med en bilhandlare kan man anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för en kostnadsfri prövning. Du kan också läsa mer på Konsumentverkets webbplats om att köpa bil hos bilhandlarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - här kan du läsa mer om varudeklarationer och även ladda hem en blankett för varudeklaration på bil.

Köpa av bil av privatperson
När du köper en bil av en privatperson gäller inte Konsumentköplagens regler. Istället gäller köplagen. Det är viktigt att veta att även köplagens regler kan avtalas bort. Var därför noga med att upprätta ett korrekt avtal mellan dig och säljaren. Se upp med att endast skriva ett enkelt kvitto!

Innan du tar över bilen ska du också vara noga med att kontrollera att säljaren verkligen äger bilen. Från och med den 1 juli 2003 kan man inte längre "i god tro" köpa saker som visar sig vara stulna.

Kontakta trafikregistret hos Transportstyrelsen så kan de ge dig svaret på vem som äger bilen. Kontrollera också bilens servicebok och besiktningsprotokoll. Få gärna bilen testad av en fackman. Om du ändå upptäcker ett fel på bilen är det viktigt att du reklamerar till säljaren när du upptäcker felet. Enligt köplagen ska du göra det "utan oskäligt uppehåll" från det att du märkte eller borde ha märkt felet.

Du ska även kontrollera om bilen är till fullo betald. Om bilen är köpt på kredit eller är leasad och betalningar återstår löper du stor risk att få lämna tillbaka bilen till den rättmätige ägaren eller att få betala den igen. När en bil sålts på kredit gäller oftast ett så kallat återtagandeförbehåll oftast. Det innebär att den som köpt bilen inte har rätt att sälja bilen innan den är slutbetald.

Du kan kräva hävning av köpet i det fall felet är väsentligt och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Om du häver köpet ska du få tillbaka pengarna, eventuellt med avdrag för nyttan du haft av bilen, och du ska lämna tillbaka bilen till säljaren.

Om säljaren har uppträtt "svikligt", det vill säga om han känt till ett fel på bilen och uttryckligen förnekat att bilen hade det felet. Eller om säljaren dolt till exempel en rostskada, har du rätt att häva köpet även om felet inte är väsentligt. För sådan fel har du dessutom tio år på dig att reklamera. Men det är du som har bevisbördan och som alltså måste visa att bilen var felaktig redan när du köpte den.

Tvister mellan privatpersoner kan inte anmälas till Allmänna reklamationsnämnden. Om du och en säljare inte kommer överens i sådana fall kan en tvist prövas i allmän domstol genom att ansöka om stämning.

Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - har mycket information som är bra att veta inför ditt bilköp.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler