Eslövs kommun logotyp

Boende

En trivsam och funktionell bostad är viktigt för oss alla. Planer du att bygga ett eget hus eller köpa en bostadsrätt är det förmodligen en av de största affärer du gör i livet.

Olika lagar och regler gäller vid olika former av köp. Köper du till exempel ett färdigt hus är det Jordabalkens regler som gäller men låter du bygga ett hus på en tomt är det istället Konsumenttjänstlagens regler du ska titta närmare på. Väljer du istället att bo i hyreslägenhet eller i bostadsrätt är det andra regler som styr.

Viktigt med skriftliga avtal

Om du anlitar en hantverkare eller en byggfirma för att renovera hemma eller som ska bygga ditt husfå en tjänst utförd är du skyddad av konsumenttjänstlagens regler. Du och hantverkaren bör skriva ner vad ni kommer överens om. Genom skriftliga avtal minskar risken för missförstånd och det blir lättare att bevisa vad det är ni har kommit överens om.

Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – avtal och mallar för skriftliga avtal

Samlad information om ditt boende
Webbplatsen omBoende är ett samarbete mellan Konsumentverket och Boverket. Den innehåller information om att leta bostad, hyra, köpa, bygga, äga, sälja och flytta. Vare sig du söker efter din första egna lägenhet, ska bygga hus eller köpa en bostadsrätt ska omBoende hjälpa dig på vägen. På omBoende finns också ett forum där du kan diskutera boendefrågor med andra konsumenter.

omBoendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – samlad information om ditt boende

Nedan har vi samlat ytterligare adresser till webbplatser där du kan få värdefull information, hjälp och stöd kring ditt boende.

Myndighet för dig som konsument
Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – är en statlig myndighet som är till för dig som konsument. Verkets arbete gör det lättare för dig när du handlar.

Information om köp, ägande och byggande
Villaägarnas riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – har många mycket bra informationsskrifter om köp, ägande, byggande, hushållsekonomi och konsumenttjänster. Du hittar informationsskrifterna under fliken rådgivning.

Vid tvister som rör bostäder och lokaler
Hyresnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – medlar och ger stöd vid tvister. Hyresnämnden fattar också beslut i vissa frågor, till exempel rätten att hyra ut en lägenhet i andra hand.

Frågor som rör fastighetsmäklare
Fastighetsmäklarinspektionen, FMIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – är den statliga myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare. FMI informerar också om god fastighetsmäklarsed.

Husarbete, fastighetstaxering och information sedan du sålt din bostad
Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – frågor som rör din fastighet och bostad

Frågor kring byggd miljö
Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Verket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Sidan uppdaterad: 2016-07-18

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler