Eslövs kommun logotyp

Faderskapsbekräftelse

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra ska faderskapet eller föräldraskapet fastställas genom en så kallad faderskaps- eller förälderskapsbekräftelse. Detta gör ni som är sammanboende i Eslövs kommun hos socialrådgivare på Familjens hus Tåbelund. Är ni föräldrar gifta med varandra när barnet föds behöver ni inte bekräfta faderskapet, så länge ni är överens om att barnet är ert gemensamma. Som gifta har ni automatiskt gemensam vårdnad om gemensamt barn.

Vad innebär fastställande av faderskap

I praktiken innebär faderskapsbekräftelsen att föräldrarna besöker socialrådgivaren för att  undertecknar faderskapshandlingar. När faderskapet fastställts knyts barnet juridiskt till pappan och föräldrarna kan anmäla gemensam vårdnad om barnet. Är ni överens om att ha gemensam vårdnad, talar ni om detta samtidigt som faderskapet bekräftas och ett skriftligt dokument skrivs.

Om ni som föräldrarna inte är överens om att barnet är ert gemensamma, eller inte är sammanboendet, görs en utredning av faderskapet för att komma fram till vem som är pappa till barnet. Dessa ärenden handläggs av familjerättssekreterare som ni når via Eslövs kommuns växel 0413-620 00.

När ska vi boka tid?

Fastställande av faderskap kan göras innan barnet fötts, om föräldrarna önskar detta, dock tidigast tre månader innan beräknad förlossning. Om ni inte bokar tid själva kommer vi att höra av oss när vi fått information från Skattemyndigheten om att barnet är fött. Vi skriver då ett brev till dig som är mamman (fött barnet)och ber er ringa oss för att boka en tid så att du och den andra föräldern kan underteckna bekräftelsen.

Vem kontaktar vi för att boka tid?

För att boka tid kontakta:
Socialrådgivare
Telefon 0413-642 44 eller via mail socialradgivning@eslov.se

Fastställande av föräldraskap vid assisterad befruktning

Familjerättsenheten fastställer föräldraskap för en kvinna som är moderns registrerade partner eller sambo. Detta gäller om modern blivit gravid genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård och om hon lämnat sitt samtycke.

Sidan uppdaterad: 2016-11-25

KONTAKTA OSS

Tidsbokning

Socialrådgivare
socialradgivning@eslov.se
Telefon 0413-642 44

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler