Eslövs kommun logotyp

Utdelning ur stiftelse och fond

Vård- och omsorgsnämnden i Eslöv disponerar bland annat social samlingsstiftelse för Eslövs kommun och Ove och Dagny Steinwalds Handikappfond.

Social samlingsstiftelse för Eslövs kommun

Ändamål

I första hand hjälpa/stödja behövande barn och ungdomar, behövande åldringar, behövande handikappade - även socialt handikappad - samt långvarigt sjuka eller andra hjälpbehövande.

I andra hand bevilja bidrag till organisationer, vars huvudsakliga verksamhet har till syfte att hjälpa/stödja personer som avses ovan. Beviljade bidrag får endast användas för sådant stöd och endast till personer inom kommunen.

Bidrag till stipendier beviljas inte ur samlingsstiftelsen.

Ove och Dagny Steinwalds Handikappfond

Ändamål

Att vara till hjälp för handikappade människor inom Eslövs kommun. De kan från fonden ansöka om bidrag till tekniska hjälpmedel, rehabiliteringskurser, utbildning och motsvarande för att underlätta den dagliga tillvaron.

Ytterligare upplysningar lämnas av Kontaktcenter telefon 0413-620 00.

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Besöksadress: Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler