Eslövs kommun logotyp

Vanliga frågor och svar om försörjningsstöd (socialbidrag)

Till höger finns flera frågor och svar när det gäller försörjningsstöd

Hur många arbeten måste jag söka för att få försörjningsstöd?

Du förväntas vara aktivt arbetssökande. Det innebär att du ska söka alla arbeten du har möjlighet att få och redovisa detta till din handläggare.

Får någon annan veta om jag söker försörjningsstöd?

Nej, inom socialtjänsten råder sekretess och uppgifter om dig och dina personliga förhållanden lämnas inte vidare utan ditt medgivande. Undantagen är få och regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Måste jag sälja bilen innan jag kan få försörjningsstöd?

En bil är något värdefullt som du kan sälja för att få pengar. Socialtjänsten gör en bedömning om du har tillgångar som kan säljas, då man bland annat ser utifrån om hjälpbehovet blir lång- eller kortvarigt. Om du måste ha tillgång till bilen i ditt arbete påverkar detta bedömningen. Man bedömer också om det finns andra lätt realiserbara tillgångar som påverkar rätten till ekonomiskt bistånd.

Kan jag få försörjningsstöd om jag studerar?

Socialtjänsten beviljar generellt inte ekonomiskt bistånd under studietiden. Den som studerar försörjer sig på de pengar de får via olika studiestödsformer.Studiemedlen ska räcka så länge som terminen varar, viket framgår av besked från CSN.Ekonomiskt bistånd kan utgå till studerande under ferier om man aktivt sökt arbete men inte fått något eller väntar på första lön.

Varför får olika personer olika mycket pengar i försörjningsstöd?

Varje person/eller hushåll som söker ekonomiskt bistånd bedöms utifrån just deras situation. Beräkningar görs utifrån en norm som fastställer hur stort behovet generellt är. Utöver detta kan handläggare göra individuella bedömningar utifrån hjälpbehovet. Ett exempel kan vara att en barnfamilj får mer pengar än den som bor själv eftersom de har högre utgifter.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler