Eslövs kommun logotyp

Förvaltningen för Arbete och Försörjning flyttar


Den 3 och 4 maj 2018 flyttar förvaltningen för Arbete och Försörjning till nya lokaler på Åkermans väg 5 och kommer under de dagarna inte att kunna ta emot besök.

Lämna och skicka ansökan och andra handlingar:

Handlingar kan lämnas till: Kontaktcenter, Stadshuset i Eslöv.
Handlingar kan skickas per post till: Arbete och Försörjning, Eslövs kommun, 241 80 Eslöv.
Du kan kontakta oss per telefon via Kontaktcenter: 0413 - 620 00.

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Alla som bor och vistas i kommunen och inte kan försörja sig genom egna inkomster eller på annat sätt, kan ha rätt till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. Rätten till bistånd regleras i Socialtjänstlagens 4 kap 1§länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om du inte har tillräckliga inkomster för att försörja dig kan du ansöka om försörjningsstöd. Du får då också hjälp att förändra din situation. Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät när alla andra alternativ till försörjning är uttömda.

Försörjningsstöd

Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Makar och sammanboende är skyldiga att hjälpa varandra och föräldrar är skyldiga att bidra till sina barns försörjning så länge de går i gymnasieskolan.

Försörjningsstödet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, fritid, personlig hygien, dagstidning, telefon och tv-avgift och baseras på en norm, Riksnormen. Riksnormen är gemensam för alla kommuner och beslutas av regeringen.

I försörjningsstödet ingår även skäliga kostnader för andra vanliga behov såsom boende och hushållsel. För dessa behov görs individuell prövning.

Övrigt ekonomiskt bistånd

Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd utgå till andra utgifter till exempel tandvård, glasögon eller möbler.

Så här ansöker du om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Du kontaktar Arbete o Försörjning för att boka en tid för nybesök på telefon 0413 - 624 58. Telefontiden är öppen vardagar kl. 08.00-09.00 (utom torsdagar) Du träffar därefter en handläggare för samtal/utredning. Med detta och din ansökan som underlag fattar handläggaren ett skriftligt beslut om din rätt till bistånd.

Vi får ställa krav

Socialtjänstlagens bestämmelser innebär att det kan ställas krav på dig. Du som kan arbeta är skyldig att söka arbete. Om du tackar nej till ett arbete eller andra insatser som du blir erbjuden kan din rätt till försörjningsstöd ifrågasättas. Har du pengar på banken eller andra värdefulla tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd eller annat ekonomiskt stöd.

Som vuxenstuderande ska du i första hand försörja dig via studiemedelssystemet. I god tid innan sommaruppehållet måste du börja söka sommarjobb för att ha rätt till försörjningsstöd.

Är du mellan 18 år och 25 år och i behov av att höja din kompetens kan vi ställa krav på att du ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Om du tackar nej kan du gå miste om ditt bidrag.

Inte nöjd med beslutet

Om du får avslag på din ansökan om försörjningsstöd och inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Du lämnar in din överklagan till Arbete och Försörjning. Information om hur du överklagar får du tillsammans med avslagsbeslutet.

Till höger finns länkar där du kan läsa mer om försörjningsstöd

Kontakta oss

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00 - 16.30
Eslövs stadshus
Besöksadress: Gröna torg 2
0413 - 620 00
kommunen@eslov.se

Nyansökan/

första kontakt

0413 - 624 58
Telefontid
Måndag - fredag
08.00 -09.00
(Torsdagar stängt)

Bokade besök

Åkermans väg 5
241 38 Eslöv

Receptionen är öppen för allmänna frågor och hantering av handlingar på onsdagar
09.30 - 11.30
13.00 - 15.00
I övrigt hänvisas till Kontaktcenter

Beröm/klagomål
Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

Dokument

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler