Eslövs kommun logotyp

Borgerlig begravning

Begravningsavgift betalas av alla, oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, vissa transporter samt lokal för begravningsceremonin. Lokalen ska vara fri från religiösa symboler. Särskilda gravplatser ska finnas inom rimligt avstånd för dem som har annan religionstillhörighet än något kristet samfund.

Begravningsombud

De som inte tillhör Svenska kyrkan har liten möjlighet att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten. Därför utser länsstyrelsen begravningsombud som ska företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. I begravningsombudets uppdrag ingår det bland annat att informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om begravningsombudets verksamhet samt att hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda. I uppdraget ingår även att hålla sig informerad om hur begravningsverksamheten är organiserad för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
 
Ombudet ska också tillstyrka eller avstyrka församlingarnas förslag till begravningsavgift och kontrollera att storleken på begravningsavgiften är rimlig och att den har fastställts på ett riktigt sätt. Begravningsombudet ska också i övrigt bevaka och tillvarata deras intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Mer information

Den som har frågor eller synpunkter på begravningsverksamheten kan ta kontakt med begravningsombudet:
 
Kamal Hathamuna Blyborg
Stallgatan 6D
241 32 Eslöv

Telefon: 0413 - 624 26
Mobil: 0703 - 04 64 89 / 0706 - 14 78 42

Begravningsombudets uppdrag gäller hela Eslövs kommun med undantag för Ringsjö församling. 

Officianter vid borgerlig begravning:

 

Lotta Johansson
070-729 94 75

Lena Larsson
073-370 59 23

Kamal Hathamuna Blyborg
0413 - 624 26 eller 070-614 78 42

Jan-Åke Larsson
073-429 72 87

Yvonne Flodin
070-918 13 42

Ann Ahlzén Wikberg
073-351 87 81

Göran Granberg
073-932 35 75


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler