Eslövs kommun logotyp

Stöd för familjer med barn och ungdom

Socialtjänstens utredningsenhet ansvarar för att utreda och besluta om insatser för familjer med barn i åldrarna 0-18 år. Vårt arbete styrs både av Socialtjänstlagen och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Här arbetar vi med barn och föräldrar som behöver särskilt stöd. Vi uppmärksammar särskilt barn som hamnat eller riskerar att hamna i ogynsam utveckling, där stöd och insatser ges i nära samarbete med hemmet.

Inom enheten handläggs även familjerättliga frågor såsom vårdnad - boende och umgänge, adoption och faderskap.

Enheten ansvarar också för att rekrytera och handleda familjehem samt rekrytera kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Även familjerätts-sekreterarna som bland annat ansvarar för frågor kring vårdnad, boende och umgänge finns på enheten.

Kontakta oss?

Behöver du hjälp eller stöd i din föräldraroll kan du ringa någon av våra mottagningssekreterare för att få råd kring hur du kan gå vidare. Är du orolig för hur något barn eller ungdom har det kan du antingen ringa eller skriva till oss för att göra en anmälan.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla detta enligt socialtjänstlagen (SoL).

Du når mottagningssekreterarna på telefon 0413–622 93 på följande tider:

  • Måndag, klockan 10:00-11:45
  • Tisdag, klockan 10:00-11:45
  • Onsdag, klockan 13:00-14:30
  • Torsdag, klockan 13:00-14:30
  • Fredag, klockan 10:00-11:45

Kontakta oss

Enhetschef

Josefin Sandell
0413-623 09

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler