Eslövs kommun logotyp

Socialsekreterare vid polisen

Socialsekreterare vid polisen är en rådgivande och stödjande insats av socialtjänsten som riktar sig till ungdomar under 18 år som är misstänkta för brott eller på annat sätt är aktuella hos polisen. Socialsekreteraren vid polisen medverkar vid förhör med ungdomar och har i samband med detta enskilda samtal med den unge och föräldrarna. Syftet med samtalen är att i ett tidigt skede upptäcka eventuella bekymmer och visa på möjliga handlingsalternativ för att komma till rätta med dessa. I de fall det finns skäl att känna oro för ungdomens fortsatta utveckling initierar socialsekreteraren vid polisen en kontakt med socialtjänstens utredningsenhet. En stödkontakt med socialsekreteraren vid polisen är alltid frivillig.
 
Socialsekreteraren vid polisen jobbar bland annat med:

  • När polisen kallar till förhör med ungdomar under 18 år sitter socialsekreteraren vid polisen med som en representant för socialtjänsten och som ett stöd för den unge.
  • Att kalla ungdomar och föräldrar till samtal när ungdomen är misstänkt för något brott. Antingen sker detta i direkt anslutning till polisförhöret eller i efterhand.
  • Att stötta och hänvisa ungdomar och föräldrar till rätt hjälp, t.ex. kuratorskontakt, Ungdomsmottagningen, Öppenvårdens öppna mottagning, familjerådgivning m.fl.
  • Förhandsbesked till Åklagarmyndigheten gällande om ungdomar är lämpliga för ungdomstjänst.
  • Att skriva yttranden till Åklagarmyndigheten samt körkortsyttranden till Länsstyrelsen
  • Medling vid brott.
  • Riskzonssamtal (samtal med föräldrar vars barn vi är bekymrade för)
  • Stödkontakt med ungdom som misstänks för brott eller varit utsatt för brott.
  • SSPe (samverksansforum mellan skola, socialtjänst, polis och ebo)

Du är alltid välkommen att kontakta socialsekreteraren vid polisen!

Besöksadress

Polishuset, Föreningstorget i Eslöv

Kontakta oss

Socialsekreterare

Johanna Cragnell
072-736 10 16

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler