Eslövs kommun logotyp

Familjerådgivning

Familjerådgivningens främsta uppgift är att bedriva samtalsbehandling med vuxna som har problem och konflikter i par- och familjerelationer.

Sekretess och tystnadsplikt 

Familjerådgivningens arbete bygger på förtroende och frivillighet. Med oss kan du prata om svåra och privata saker på ett tryggt sätt. Vi har en sekretess som innebär att inga uppgifter sprids. Vi för inga journaler och registrerar inget vilket gör det möjligt att vara anonym.

Samtalsbehandlingen fokuserar på relationen och formerna kan vara parsamtal, familjesamtal och enskilda samtal.

Andra uppgifter för familjerådgivningen är att informera och förmedla kunskap om samlevnad, normala livskriser och samlevnadsproblem. Det kan ske genom medverkan i föräldrautbildning, konsultation, föreläsningar och medverkan i media.

Verksamheten omgärdas av särskilt sträng sekretess (Offentlighets- och sekretesslagen 7 kap 4 § 2 st), som bygger på frivillighet och erbjuder de sökande möjlighet att vara anonyma. Familjerådgivaren har självständigt behandlingsansvar.

Familjerådgivningens mål är att bidra till konstruktiva lösningar på problem och kriser i samlevnaden. I de fall skilsmässa är aktuell, syftar familjerådgivningen till att minska de negativa konsekvenser separationen för med sig och till att stödja ett gemensamt föräldraansvar.

Målsättningen med det utåtriktade arbetet är att nå människor i ett tidigt skede för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Kontakta oss

Familjerådgivare

Johan Sjöstrand
0413-126 14
070-510 79 38
familjeradgivningen@eslov.se

Besöksadress

Tåbelunds vårdcentral, Solvägen 33

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler