Eslövs kommun logotyp

Verksamheter för stöd och hjälp i Eslöv

För dig som bor i Eslövs kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig och ge dig stöd om du känner att du inte mår bra.

Barn- och elevstödsenheterna för förskola och grundskola i Eslöv
Elevhälsan i Eslövs kommun finns på kommunens samtliga kommunala förskolor och skolor. Den kommunala elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer samt specialpedagoger är placerade och verkar ute på skolorna. Du kommer i kontakt med elevhälsans personal via din skola.

Familjeenheten i Eslöv
På familjeenheten bedrivs öppenvård men även olika former av förebyggande insatser för barn och unga i Eslöv. Vi arbetar för att stärka barn och ungdomars uppväxtvillkor genom olika former av stöd till föräldrar, barn och ungdomar. Enheten arbetar för att utveckla och stärka förhållanden som bidrar till barn och ungdomars positiva utveckling. Ibland jobbar vi på uppdrag av socialsekreterare, och ibland jobbar vi med stöd när barn och föräldrar vänder sig direkt till oss. En del av uppdragen är att arbeta förebyggande och främjande för att tidigt identifiera risk- och skyddsfaktorer hos barn och unga. Genom att vistas där barn och ungdomar befinner sig både dagtid och kvällstid kan vi nå målgruppen tidigt och erbjuda stöd till både ungdomar och föräldrar. Verksamheten vänder sig till familjer i Eslöv med barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Hos oss arbetar familjebehandlare, fältsekreterare, socialrådgivare, förskolepedagog, specialpedagog och arbetsterapeut.

Sociala jouren i Eslöv
Sociala jouren hanterar sociala problem när övriga socialtjänsten inte finns tillgänglig under veckoslut och helger. Välkommen att ringa på telefon:

  • fredag klockan 16.00–01.00
  • lördag klockan 17.00–01.00
  • söndag klockan 17.00–22.00

Telefon: 046-12 12 99

Kriscentrum mellersta Skåne
Har du upplevt våld eller hot i din familj? Då kan du vända dig till Kriscentrum i mellersta Skåne. En samtalsmottagning för män, kvinnor och barn. Verksamheten erbjuder samtalsstöd, rådgivning och krisbearbetning både enskilt eller i grupp och det är kostnadsfritt.
Vi arbetar under sekretess, journalföring och registrering förekommer inte.
Telefon: 046–35 50 71

Kriscentrum för barn -Lysmasken
Lysmasken vänder sig till barn och tonåringar som har upplevt våld hot och/eller bråk i familjen. På Lysmasken får du veta att du inte är ensamma, att det finns andra i samma situation.
Telefon: 046–35 50 71

Ekonomisk stöd i Eslöv
Den som inte kan försörja sig själv har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd, tidigare socialbidrag, från kommunen. Kommunen kan också erbjuda andra former av ekonomiskt stöd. Bor du i Eslöv, Höör och Hörby kan vi hjälpa dig med en kostnadsfri budgetrådgivning, skuldrådgivning och att ansöka om skuldsanering.

LSS-handläggare i Eslöv
LSS-handläggarna, som arbetar inom området med funktionsvariationer och LSS, utreder behov av insatser inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). De bedömer insatser för att stötta personer med funktionsvariationer. Hit kan du vända dig för att ansöka om stöttning i vardagen, till exempel ledsagning och personlig assistans.

Barn och ungdomspsykiatri för boende i Eslöv (BUP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer. BUP i Eslöv består av allmänt team, familjedagvårdsteam, skola och spädbarnsteam.
Telefon: 0413–55 60 30

Barn- och ungdomspsykiatrisk (BUP) akutavdelning i Malmö länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Akut psykiatrisk hjälp för barn och unga i Eslöv finns i Malmö.
Telefon: 040–33 17 11

Vuxenpsykiatri i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
I Eslöv finns en allmänpsykiatrisk mottagning, dagsjukvård samt en rehabiliteringsenhet.
Telefon: 0413–55 65 30

Ungdomsmottagningen i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ungdomsmottagningen finns till för dig, från 12 år till dagen du fyller 23 år. Besöket kostar inget och de har tystnadsplikt. Ingen fråga är för liten eller oviktig. Du kan kontakta Ungdomsmottagningen om du till exempel behöver råd, stöd eller någon att prata med, vill testa dig för någon sexuellt överförbar sjukdom, vill prata om din sexualitet eller om relationer, behöver preventivmedel eller akut-p-piller, tror att du är gravid, tycker något i livet känns svårt. Du kan få träffa barnmorska, kurator, sjuksköterska och läkare.
Telefon: 0413–35 12 60

Tjejjouren i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tjejjouren i Eslöv är en ideell förening som bildades 2009. Föreningen är religiöst och politiskt obunden och är ansluten till Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, Roks, samt Tjejjouren.se.  

Tjejjouren vänder sig till de som definierar sig som tjej eller kvinna i alla åldrar dock främst 12-25 år. Föreningen har sitt säte i Eslöv och riktar sig främst till individer i Eslövs kommun med omnejd. Men nekar dock ingen som söker stöd i vår verksamhet.

Familjens hus Tåbelund i Eslöv
Ett samarbete mellan Eslövs kommun och Region Skåne som erbjuder öppen förskola, barnavårdscentral (BVC) och socialrådgivning, för råd och stöd för dig och din familj. Vi för inga journaler och stödet är kostnadsfritt.

Vårdcentraler i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till din vårdcentral. I Eslövs kommun finns vårdcentraler i Eslöv och Löberöd.

Skånes Kunskapscentrum (SKED) - för Elever med Dyslexi (Region Skåne)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SKED arbetarför att sprida kunskap om dyslexi och samverkar med skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik i arbetet med elever som har dyslexi. De vänder sig till dig som har frågor, funderingar och vill veta mer kring specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Du kan vara elev, anhörig eller personal som jobbar med elever med dyslexi.
Telefon: 046–77 09 30

BRIS - Barnens Rätt i Samhälletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Till föreningen BRIS kan alla under 18 år ringa, e-posta eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.
Telefon: 116 111

Livlinanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Livlinan.org ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa. På organisationens hemsida kan du ställa frågor anonymt och ta del av andras erfarenheter och läsa om vad det finns för hjälp att få.

Sjukvårdsrådgivningen 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här kan du ställa din anonyma fråga eller ta del av redan ställda frågor och svar. Du kan också ringa 1177 som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon som du kan ringa varifrån i landet som helst, dygnet runt. Sjuksköterskorna svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.
Telefon: 1177

Hitta rätt i Skånes vårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Om du vänder dig rätt i vården direkt sparar du mycket värdefull tid. Till 1177 kan du ringa dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och för tips om vart du kan vända dig i vården. Här på 1177.se kan du dessutom hitta vårdcentraler och se vilka som har kvälls- och helgöppet.
Telefon: 1177

Sidan uppdaterad: 2017-06-20

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler