Eslövs kommun logotyp

Våld och övergrepp

En del växer upp med våld i familjen. Så ska ingen behöva ha det. Du kan utsättas för våld på flera olika sätt. Det kan vara att någon som slår dig, en förälder eller ett syskon. Att bli tvingad till sex eller att göra något sexuellt är också våld. Våld kan även vara att bli kallad för något fult och elakt. Ett annat slags våld är att de vuxna inte tar hand om en på ett bra sätt, att du ofta får gå hungrig, inte har bra kläder eller inte får kärlek och omtanke. Allt våld mot barn och ungdomar kallas barnmisshandel och är förbjuden.

Alla påverkas av våld. Det är vanligt att bli orolig, arg, ledsen eller att få ont i kroppen. Detta kan yttra sig i magont eller huvudvärk. En del blir utsatta för våld så att det syns på kroppen. Men även om det inte syns bär den som utsätts för våld alltid en smärta inom sig. Viktigt att veta är att det aldrig är ditt fel att den du är ihop med eller bor med i familjen gör dig illa.

Kriscentrum mellersta Skåne
Har du upplevt våld eller hot i din familj? Då kan du vända dig till Kriscentrum i mellersta Skåne, en samtalsmottagning för män, kvinnor och barn. Verksamheten erbjuder samtalsstöd, rådgivning och krisbearbetning både enskilt eller i grupp och det är kostnadsfritt. Vi arbetar under sekretess, journalföring och registrering förekommer inte.

Kriscentrum för barn -Lysmasken
Lysmasken vänder sig till barn och tonåringar som har upplevt våld hot och/eller bråk i familjen. På Lysmasken får du veta att du inte är ensam, att det finns andra i samma situation.

Familjeenheten i Eslöv
På familjeenheten i Eslöv bedrivs öppenvård men även olika former av förebyggande insatser för barn och unga i Eslöv. Vi arbetar för att stärka barn och ungdomars uppväxtvillkor genom olika former av stöd till föräldrar, barn och ungdomar. Enheten arbetar för att utveckla och stärka förhållanden som bidrar till barn och ungdomars positiva utveckling. Ibland jobbar vi på uppdrag av socialsekreterare, och ibland jobbar vi med stöd när barn och föräldrar vänder sig direkt till oss. En del av uppdragen är att arbeta förebyggande och främjande för att tidigt identifiera risk- och skyddsfaktorer hos barn och unga. Genom att vistas där barn och ungdomar befinner sig både dagtid och kvällstid kan vi nå målgruppen tidigt och erbjuda stöd till både ungdomar och föräldrar. Verksamheten vänder sig till familjer i Eslöv med barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Hos oss arbetar familjebehandlare, fältsekreterare, socialrådgivare, förskolepedagog, specialpedagog och arbetsterapeut.

Barn och ungdomspsykiatri för boende i Eslöv (BUP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
BUP tar emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. De utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer. BUP i Eslöv består av allmänt team, familjedagvårdsteam, skola och spädbarnsteam.

Ungdomsmottagningen i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ungdomsmottagningen i Eslöv finns till för dig, från 12 år till dagen du fyller 23 år. Besöket kostar inget och de har tystnadsplikt. Ingen fråga är för liten eller oviktig. Du kan få träffa barnmorska, kurator, sjuksköterska och läkare.

Tjejjouren i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tjejjouren i Eslöv är en ideell förening som bildades 2009. Föreningen är religiöst och politiskt obunden och är ansluten till Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, Roks, samt Tjejjouren.se.  

Tjejjouren vänder sig till de som definierar sig som tjej eller kvinna i alla åldrar dock främst 12-25 år. Föreningen har sitt säte i Eslöv och riktar sig främst till individer i Eslövs kommun med omnejd. Men nekar dock ingen som söker stöd i vår verksamhet.

Stödcentrum för unga brottsoffer
Är du mellan 12 och 17 år, bosatt i Eslöv, och har blivit utsatt för brott? För att få ordning på alla tankar kan det vara bra att få prata med någon om det som hänt, även om det kan kännas svårt. Stödcentrum för unga brottsoffer erbjuder stödjande samtal, rådgivning och möjlighet att svara på frågor om rättsprocessen.

Nedan kan du klicka dig vidare under Barn och ungas hälsa

Sidan uppdaterad: 2017-06-20

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – om våld och övergrepp

Ungdomsmottagningen på nätet, UMOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – om våld från vuxna i familjen

Barn och ungdomspsykiatri (BUP) i Region Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bris för dig som är unglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - om våld och övergrepp

Bris för dig som är vuxenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda korsets telefonjourlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

>Jourhavande medmänniskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tjejjouren i Lundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnojouren i Lundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisen i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottofferjouren Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler