Eslövs kommun logotyp

Varje ungdom är guld värd!

sociala insatsgrupper, logo från RPS

Hösten 2013 inledde socialtjänsten, polisen och skolan ett projekt som ska resultera i uppstart av en social insatsgrupp i Eslövs kommun. Social insatsgrupp är en arbetsform som sker genom samverkan mellan berörda myndigheter och aktörer (socialtjänst, polis, skola m fl). Projektet löper under ett år och vid årsskiftet 2014/2015 ska social insatsgrupp ingå i ordinarie verksamhet.

Syftet med arbetsformen är att, genom tydliga och samordnade insatser, minska risken för att unga väljer en kriminell livsstil.
 
Målgruppen för social insatsgrupp är:

  • ungdomar som riskerar att hamna i kriminella nätverk eller utveckla en kriminell livsstil
  • unga som behöver stöd för att lämna ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil

 
När den unge och dennes familj gett sitt samtycke till informationsutbyte mellan berörda myndigheter upprättas en åtgärdsplan där den unges situation beskrivs. I planen ska det även anges förslag på stöd och insatser den unge behöver samt vad de olika myndigheterna och aktörerna kan bidra med.
 
Varje ung individ som kan räddas från ett liv i utanförskap med kriminalitet och droger är högsta vinsten, både för den enskilda människan och för samhället.

KONTAKTA OSS

Samordnare

070-394 06 23
Stadshuset, Gröna Torg 2

0413—620 00
kommunen@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler