Eslövs kommun logotyp

Teamledare

Vård och Omsorg i Eslövs kommun har ett 50-tal teamledare som har som uppgift att särskilt fokusera på varje enskild brukares kvalitet. Teamledarna får gå en specialanpassad utbildning. De har inte personal- eller ekonomiansvar och arbetar inom naturliga arbetslag och grupper med målinriktat kvalitetsarbete. Uppdraget är en del av ordinarie tjänstgöring.

Teamledaruppdraget inom vård och omsorg

Teamledareuppdraget innebär att verka för och säkra kvaliteten till brukaren och att se till att värdegrunden efterlevs.

Teamledaren ska:

  • följa upp att genomförandeplaner är uppdaterade
  • genom dialogsamtal följa upp att kontaktmannen fullföljer sitt uppdrag
  • vara projektledare för ett kvalitetsprojekt och tillsammans med arbetsgruppen ta fram en projektplan i syfte att bibehålla en god kvalitet för brukaren och minimera kvalitetsbrister
  • bistå med att lämna förslag till enhetchefen om att fördela och omfördela personaltätheten utifrån brukarnas behov
  • säkerställa att nya medarbetare introduceras så att de kommer in i teamets arbete vad gäller brukare kvalitet och mål för arbetsplatsen
  • vara en förebild när det gäller värdegrundsarbetet

Tid för genomförandet av uppdraget bestäms av verksamhetschef och enhetschef. Utöver denna tid är det obligatoriskt att delta i handledning och kompetensutvecklingsinsatser för teamledare som arrangeras inom Vård och Omsorg.

Genom ovan nämnda ansvarsområden och arbetsuppgifter är teamledaren en arbetsgivarrepresentant och ingår tillsammans med enhetschefen i enhetens ledningsfunktion.

Sidan uppdaterad: 2017-01-09

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler