Eslövs kommun logotyp

Personlig assistans med Eslövs kommun som assistansanordnare

Väljer du Eslövs kommun som anordnare av din assistans kan du förvänta dig att:

 • den personal som du möter behandlar dig med respekt
 • vi tillsammans med dig eller din företrädare gör en individuell genomförandeplan utifrån dina behov
 • du får vara delaktig och medverka till att dina behov tillgodoses
 • assistenterna rekryteras i samverkan med dig utifrån dina behov
 • redovisning av assistanstimmar, löneutbetalningar samt arbetsledning för dina assistenter sköts centralt
 • du har tillgång till vikarier genom kommunens bemanningsenhet

Vi förväntar oss av dig att:

 • du ger personalen tillåtelse att använda de tekniska hjälpmedel som behövs för att hjälpa dig och för att de inte själva ska få arbetsskador
 • du tar emot det stöd som du/din företrädare har gjort en överenskommelse kring och som finns beskrivet i genomförandeplanen samt att du medverkar i de sysslor som dina assistenter ska utföra
 • du överlämnar en kopia på Försäkringskassans utredning och beslutsunderlag innan assistansen genomförs
 • du utan dröjsmål skickar tillbaks redovisningen av assistanstimmar som skickas till dig för påskrift varje månad
 • du har en gällande hemförsäkring samt brandskyddsutrustning i den omfattning som kan anses vara rimligt utifrån din funktionsvariation
 • du/din företrädare samarbetar kring praktiska och ekonomiska frågor och följer de riktlinjer som finns i Eslövs kommun kring detta (till exempel gåvor, bilkörning, semesterresor med mera)
 • du accepterar att få stöd av bemanningens resurspersonal vid akut sjukdom hos assistenterna eller annan akut situation

Sidan uppdaterad: 2016-12-15

Kontakta oss

Kontaktcenter

måndag—fredag
08.00—16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413—620 00
kommunen@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till oss

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler