Eslövs kommun logotyp

Bostad med särskild service för vuxna

För vuxna med funktionsnedsättning finns boenden med särskilt stöd. Boendet är ett privat och permanent hem.

Några lägenheter tillhör samma boendeenhet med gemensamma utrymmen som ger möjlighet till samvaro. Boendet anpassas till personens individuella behov och förmåga. Genom boendet kan man få stöd och hjälp med t.ex. personlig hygien och vardagssysslor i hemmet liksom kontakter med myndigheter och förmedling av kontakter.

Målet är att personer med olika funktionsvariationer ska ha rätt till god service och gott stöd oavsett var de bor. Detta ska uppnås genom att ge personen rätt till självbestämmande, inflytande, integritet och delaktighet.

Bostäderna kan utformas på olika sätt:


En gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer med ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Våra gruppbostäder består av ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger i regel samlade i samma eller kringliggande hus.

Sidan uppdaterad: 2016-12-14

Kontakta oss

Kontaktcenter

måndag—fredag
08.00—16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413—620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till oss

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler