Eslövs kommun logotyp

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär, eller en kombination av båda. Många människor kan dessutom ha flera funktionsnedsättningar. Kommunen ger olika former av stöd och hjälp.

Ditt stöd behovsprövas

Det finns olika former av stöd, olika former av boende, personlig assistans, ledsagning, kontaktfamilj, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn eller daglig verksamhet. Alla stöd behovsprövas enligt LSS (Lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade). Socialstyrelsen i respektive län har den direkta tillsynen över kommunens verksamhet och olika ärenden.

Ansökan

För att ansöka om stöd kan du ringa kommunens Kontaktcenter på telefon 0413-620 00 och be att få prata med någon av våra biståndsbedömare.

Kontakta oss

Verksamhetschef

Eva Wensmark
0413-624 03
eva.wensmark@eslov.se

Kontaktcenter

måndag—fredag
08.00—16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413—620 00
kommunen@eslov.se

Mera läsning

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler