Startsidan

Vatten och avlopp

VA-avdelningen ser till att du har ett gott vatten i din kran och vi tar hand om avloppsvattnet som du spolar ner i toalett och avloppsbrunnar.
Tänk på att det renade avloppsvattnet blir bad- och fiskevatten, så använd avloppet på ett miljöriktigt sätt. Regnvatten vill vi ta hand om lokalt där det faller och inte i reningsverket. Det mår både marken och naturen bäst av.

Aktuellt

2011-10-24

Kommer jag som fastighetsägare att få mer information?


Fortlöpande information om va-utbyggnadsplanen kommer att finnas på www.vasyd.selänk till annan webbplats och här.  Eslövs kommun och VA SYD kommer att informera berörda fastighetsägare i god tid innan utbyggnad blir aktuellt.


2011-10-24

Varför informerar VA SYD och kommunen om detta nu?


Vi vill gå ut med information om kommunens planer tidigt för att underlätta för nuvarande och blivande fastighetsägare.
Utbyggnaden kommer att starta så fort alla beslut är fattade. Vissa områden kommer att få kommunalt VA redan inom de närmaste åren, medan utbyggnad till andra områden dröjer. VA-utbyggnadsplanen kommer att innehålla en tidsplan för respektive område.


2011-10-24

Vad är kommunens roll i arbetet med va-utbyggnadsplanen?


Kommunens miljöavdelning är tillsynsmyndighet och ställer krav på att enskilda avloppsanläggningar uppfyller gällande reningskrav. Tillsynsmyndigheten kan också kräva att fastigheter ansluts till allmän VA-anläggning om det inte sker frivilligt.


2011-10-24

Vad är VA SYDs roll vid utbyggnad av allmänt vatten och avlopp?


VA SYD är huvudman för allmänt VA och sköter utbyggnad, drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen. Det är också VA SYD som debiterar avgifter enligt VA-taxan.Nyhetsarkiv

2011
Oktober

Synpunkter

Illustrationsbild tangentbord
Vill du lämna en synpunkt eller har du några frågor till oss?
Klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kundservice

Frågor, abonnemang mm.
Vardagar 8.00-16.00
0413-621 44

Felanmälan
Vid akuta stopp och läckor
Vardagar 8.00-16.00
0413-621 44

Övrig tid
SOS Alarm
040-676 90 57

Pågående arbeten

Illustrationsbild vägarbete
Information om pågående arbeten på gator, vägar och andra allmänna platser i Eslövs kommun.
Läs mer
Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se