Eslövs kommun logotyp

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö

VA SYD och Eslövs kommun utreder utbyggnad av vatten och avlopp för att värna om en god miljö och förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag.

Ett stort miljöproblem i våra vattendrag och sjöar är idag övergödning, vilket beror på utsläpp av näringsämnen som innehåller kväve och fosfor. Utsläppen är bland annat ett resultat av bristfälliga enskilda avloppssystem och medför igenväxta vattendrag, syrebrist i vattnet och ökad algblomning. Med ett väl utbyggt system för vatten och avlopp, bidrar vi till att skydda vår miljö och förbättra balansen i våra vatten.

Sedan ett par år tillbaka finns en skyldighet* för kommunen att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang.
Som ett led i detta arbetar VA SYD tillsammans med Eslövs kommun med att ta fram planer för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Utredningen sker i dialog med Länsstyrelsen och beslut av planerna tas av kommunfullmäktige. 

För mer information om planerade utbyggnader av vatten och avlopp kontakta VA SYDs kundservice 040-635 10 00 eller Kontaktcenter Eslövs kommun 0413-620 00.

*Kommunens skyldighet att bygga ut allmänt vatten och avlopp regleras enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som infördes 2007.

Sidan uppdaterad: 2017-07-03

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler