Eslövs kommun logotyp

Enskilt dricksvatten

Boende i Eslövs kommun som har egen brunn och barn under 1 år, kan få provtagning av vattnet kostnadsfritt.

Fastighetsägaren har själv ansvar för vattenkvalitén om brunnen räknas som enskild, det vill säga inte är kopplad till det kommunala vattnet.
Om du bor i Eslövs kommun och har barn under 1 år eller någon i hushållet som väntar barn bekostar Miljö och Samhällsbyggnad prov på vattenkvalitén.

Det gäller endast permanent boende i kommunen. Provtagningen omfattar ett bakteriellt och ett kemiskt prov. Flaskor för ändamålet hämtas på Kontaktcenter på Eslövs stadshus, Gröna torg 2, efter kontakt med miljöavdelningen.

Uppfylls inte ovanstående (permanent boende och barn under ett år alternativt någon i hushållet som väntar barn) får du som fastighetsägare själv bekosta provet. Vänd dig till ett ackrediterat laboratorium för att beställa provtagning. För hjälp med bedömning av analysresultaten kan du sedan vända dig till miljöavdelningen eller gå in på Livsmedelsverkets hemsida.    

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler