Eslövs kommun logotyp

Nystartat projekt om tillsyn av hyresbostäder

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden startar nu ett projekt, för att informera fastighetsägarna i kommunen om lagar och regler kring inomhusmiljön i hyreshus. Projektet kommer att pågå under tre år och startar med ett informationsmöte i Eslövs stadshus den 23 januari 2018.

Fastighetsägarens ansvar
Fastighetsägare som hyr ut bostäder är ansvariga att följa miljöbalkens och folkhälsomyndighetens bestämmelser för att främja en god inomhusmiljö. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för miljötillsyn av hyresbostäder. Syftet med projektet är att kontrollera hur bestämmelserna följs och informera om hur en hälsosam inomhusmiljö kan uppnås.

Projektet som drar igång med ett informationsmöte den 23 januari, är initierat av Natasa Curic, miljöinspektör på Eslövs kommun, som också leder projektet.

 – Miljöavdelningen har under de senaste åren noterat en del allvarliga avvikelser, där fastighetsägaren misskött fastigheten eller att hyresgästen orsakat problem som kräver åtgärder. Vid ett par tillfällen har vi beslutat om hyresförbud tills bristerna blivit åtgärdade, berättar Natasa.

Antalet klagomål ska minska
Målet med projektet är att minska antalet klagomål på inomhusmiljön, genom att utföra förebyggande inspektioner och tillsyn.

De som bjudits in till det inledande mötet är fastighetsägare i Eslövs kommun, som hyr ut bostäder. Natasa berättar vidare:

 – På informationsmötet går vi igenom fastighetsägarens skyldigheter och vad de kan tänka på för att minska risken för dålig inomhusmiljö hos hyresgästerna samt hur en förbättrad egenkontroll kan uppnås. Långsiktigt mål är att fastighetsägarna inom Eslövs kommun ska ha ännu bättre egenkontroll och bidra till att nå det nationella miljömålet ”God bebyggd miljö”.

Fokusområden för projektet är bland annat klagomålshantering och felanmälan, åtgärdsplaner, ventilationsflöden, skadedjur, fukt och mögel.

Är du fastighetsägare i Eslöv och vill komma på informationsmötet, läs mer och anmäl dig här!

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler