Eslövs kommun logotyp

Smiley-premieringen försvinner

Det frivilliga premieringssystemet Smiley, som använts för att upplysa konsumenter om bra livsmedelsanläggningar i kommunen tas bort i Eslövs kommun. Berörda livsmedelsföretag kan vara allt ifrån restauranger, gatukök, skolkök och livsmedelsbutiker.

Bild på Smiley-symbolen

Smiley-dekalerna försvinner efter hand.

Malmö och Eslöv lämnar premieringssystemet
Smiley-systemet har använts av ett antal kommuner i landet, men aldrig varit helt utbrett. När Malmö stad nu lämnar systemet har Eslövs kommun valt att följa efter. Beslutet att lämna systemet har tagits efter en utredning, som visat att inspektörerna upplever svårigheter med att arbeta med Smileysystemet.

Eslövs miljöinspektör Mikael Ståhle berättar:

– När vi måste återta en Smiley, hamnar företagarnas fokus på den förlorade Smileyn istället för på avvikelserna och den försämrade livsmedelssäkerheten.

Smiley-premieringen har inneburit att livsmedelsföretaget i fråga genomgått en godkänd inspektion vid kontroll på anläggningen. En Smiley-dekal att visa upp har lånats ut av Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden, men krävts tillbaka i de fall livsmedelsföretaget inte uppnått kraven.

Mikael Ståhle berättar också:

– Tidigare utredningar från miljöförvaltningen i Malmö stad har också visat att Smiley-premieringen inte är det som konsumenter använder sig av när de väljer restauranger. Enligt konsumenter väljer de restauranger efter rekommendationer, pris och närhet till bostad och arbete före Smiley-premieringen.

Fortsatta kontroller
Beslutet om att lämna Smiley-premieringen togs vid Miljö- och Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 14 juni. När Smileyn nu försvinner som märkning, betyder det givetvis inte att kontroller eller bevakning försvinner. Resultaten av kontrollerna finns att ta del av hos förvaltningen för miljö och samhällsbyggnad, då det är allmänna handlingar.

 

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler