Eslövs kommun logotyp

Klimatväxlingen levererar

Eslövs kommun arbetar aktivt för att inom sin egen organisation minska klimatpåverkan. Den så kallade klimatväxlingen bidrar för andra året med pengar. Denna gång går pengarna till två cykelprojekt, båda inom Vård och omsorg.

Klimatväxling innebär att resor som leder till klimatutsläpp beläggs med en avgift. Avgiften finansierar sedan projekt inom kommunorganisationen som bidrar till minskad klimatpåverkan. Målet är dock att resor som leder till klimatutsläpp ska minska över tid och därmed minskar även fonden.

Parcykeln med båda förarna

Projektet "Tacka vet jag cykel" kom till stånd bland annat med pengar ur kommunens klimatväxlingsfond. Här ses en nöjd Tim Nilsson på den nya parcykeln tillsammans med vårdaren Per Johansson på Traktorvägens dagverksamhet i Eslöv.

2017 års klimatväxlingsbidrag gick till två projekt, båda cykelprojekt inom Vård och Omsorg.

Parcykel
"Tacka vet jag cykel" är ett projekt inom verksamheten för funktionsnedsättning, daglig verksamhet. Syftet med projektet är att utöka antalet cyklar där personal kan cykla parcykel med brukare som tar sig till och från daglig verksamhet, personer som idag åker färdtjänst. Målet är att minska färdtjänstkörningen och därmed förbättra miljön inne i Eslöv. Kommunen ser, förutom de positiva miljöeffekterna, att parcykeln kommer att bidra positivt till personalens och brukarnas hälsa.

Låd- och lastcykel
Det andra projektet som beviljats bidrag ur klimatväxlingsfonden är "Lådcykel", från rehabenheten. Projektets syfte är att minska behov av bil vid transporter av hjälpmedel till äldre och personer med funktionshinder i Eslövs tätort. Istället för att använda bilar som idag, kan transporterna genomföras med lastcyklar. Utöver de positiva miljöeffekterna bedöms projektet även bidra positivt till personalens hälsa.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler