Eslövs kommun logotyp

Ingen kaolinbrytning i Billinge

Mark- och miljödomstolen avslår ansökan från Svenska kaolin AB om brytning av kaolin i Billinge.

Mark- och miljödomstolen sammanfattar domen med att verksamheten skulle medföra störningar i form av buller samt negativa effekter på mark och vatten, därför avslår de ansökan.
Flera remissinstanser som Naturvårdsverket, Söderåsens miljöförbund länsstyrelsen, Eslövs, Klippans och Svalövs kommun hade yrkat på avslag i enlighet med domen. Andra remissinstanser ansåg inte att kaolinbrytning skulle ha någon eller försumbar inverkan på till exempel naturen.
En rad fastighetsägare och näringsidkare intill det tänkta området har också motsatt sig ett tillstånd.

Det är nu tredje gången företaget ansöker och får avslag.

Domen kan komma att överklagas.

Området som var tänkt att användas för kaolinbrytning ligger i Eslövs kommun, men gränsar till både Svalövs och Klippans kommuner. Täktområdet är beläget cirka två kilometer öster om Röstånga samhälle och tre kilometer norr om Billinge samhälle.

Kaolin är en lera som bildas genom nedbrytning av en fältspatsrik och järnfattig granit. Fyndigheten i Billinge bildades för flera hundra miljoner år sedan då det nuvarande Skåne hade en position vid ekvatorn. Under dessa tropiska förhållanden vittrade graniten sönder och fältspaten omvandlades till lermineralet kaolinit.

1986 gjordes en ekonomisk och geologisk utvärdering av Billingefyndigheten som visade att det rörde sig om en stor mineraltillgång som kunde ha en ekonomisk potential. Svenska Kaolin AB (sökanden) grundades 1995 som ett helägt dotterbolag till Tricorona Mineral AB.

Här kan du läsa domen i sin helhet.PDF (pdf, 959.4 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler