Eslövs kommun logotyp

Eslöv på väg mot fossilbränslefrihet

Sedan 2016 arbetar Eslövs kommun tillsammans med nio andra skånska kommuner intensivt för att bli fossilbränslefria. En färsk uppföljning av resultatet visar att 100% av all el, 75% av uppvärmningen och 40% av drivmedlen är fossilbränslefria gemensamt för alla kommunerna.

Omslag rapport

Vad har Emmas matavfallsdrivna sopbil, Kenneths nervösa Skypepremiär och Eriks kurser i gastankning gemensamt? Jo, de är milstolpar i tio skånska kommuners resa mot 100 % fossilbränslefrihet. En resa som är i full gång. Kommuner som deltar är Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höör, Hässleholm, Lund, Kristianstad, Malmö, Tomelilla och Trelleborg. Läs mer i rapporten med uppföljning för 2016 på Länsstyrelsen Skånes hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eslövs största utmaning – förnybara fordonsbränsle
En stor utmaning för Eslöv, men även samtliga kommuner, är att ställa om till förnybara fordonsbränslen och fossilfria tjänsteresor, ett arbete som kan handla om allt från upphandling av gasbilar till satsningar för att påverka medarbetarnas resvanor.

Den största positiva förändringen i Eslöv som skett under 2016 är att anställda i kommunen i allt högre utsträckning har tankat fossilfria drivmedel i fordonen. Under året har användningen av fordonsgas ökat med nio procentenheter medan både bensin och dieselanvändningen har minskat, detta tack vare att fler kommunmedarbetare väljer att tanka fordonsgas och att ett tiotal bilar som drivs av fossila bränslen byts ut varje år.

"Våra riktlinjer styr inköpen för fordon till biogas- och elbilar, som ett resultat av detta, kan vi se att under 2016 ökade inköpen av fordonsgas med hela 58%", säger Lisa Lindblad, energisamordnare i Eslövs kommun.

Projektet startade januari 2016 och nu har utvecklingen för det året följts upp. Rapport med uppföljning för 2016 finns att läsa på Länsstyrelsen Skånes hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information kontakta gärna:
Lisa Lindblad, projektledare/energisamordnare, Eslövs kommun, lisa.lindblad@eslov.se, 0413 - 621 59

Läs mer om projektet Fossilfria kommuner i södra Skåne här.öppnas i nytt fönster

 

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler